Tutkimuslaitosten rekisteröinti

Toimijoiden, jotka käyttävät sivutuotteita tai niistä johdettuja tuotteita diagnostisessa toiminnassa tai tutkimustoiminnassa tulee rekisteröityä Ruokavirastoon (entinen Evira) sivutuoteasetuksen ((EY) N:o 1069/2009) mukaisiksi toimijoiksi. Rekisteröintivelvoite ei kuitenkaan koske toimijoita, jotka käsittelevät tai hävittävät  näytteitä opetustarkoituksissa (Sivutuoteasetuksen toimeenpanoasetus (EU) N:o 142/2011 art 20 ja sivutuotelaki § 33).

Rekisteröinti tapahtuu lähettämällä rekisteröinti-ilmoitus Ruokavirastoon alla olevalla webropol-lomakkeella.

Rekisteröintilomake

Kolmansista maista tutkimusnäytteitä tai diagnostisia näytteitä tuotaessa on mahdollista hakea sivutuoteasetuksen mukaista rekisteröintiä tuontiluvan hakemisen yhteydessä. Lue lisää näytteiden tuontiehdoista.

Ruokaviraston rehu- ja lannoitevalmistejaosto rekisteröi toimijan ja antaa sille rekisteröintinumeron. Toimija lisätään Ruokaviraston ylläpitämään hyväksyttyjen ja rekisteröityjen laitosten luetteloon.

Toimijoiden on toteutettava näytteiden käsittelyssä kaikki tarvittavat  toimenpiteet ihmisiin ja eläimiin tarttuvien  tautien leviämisen estämiseksi. Näytteiden hävitystavoista on säädetty toimeenpanoasetuksen liitteessä IV.

Toimijoiden on pidettävä kirjaa vastaanottamistaan ja  käsittelemistään näytteistä sekä niiden hävittämispäivistä ja -menetelmistä. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 1.10.2021