Luonnonvaraisten lajien tuotantotarhat ja riistanhoidolliset tarhat

Eläinsuojelulain mukaan tiettyjen luonnonvaraisten nisäkkäiden tai lintujen tai niiden jälkeläisten tarhaaminen on sallittua lihan, munien tai niiden tuottamiseen tarkoitettujen siitoseläinten tuottamiseksi. Tuotantotarkoituksessa tarhattavien eläinlajien yksityiskohtaisen määrittelyn tarkoituksena on, että Suomessa tarhattaisiin vain sellaisia lajeja, jotka pystyvät eläinsuojelullisesti hyväksyttävällä tavalla tulemaan toimeen tarhaolosuhteissa.

Tällä hetkellä eläinsuojeluasetuksessa sallitaan seuraavien lajien tarhaaminen tuotantotarkoituksessa:

  • valkohäntäpeura, kuusipeura, metsäpeura, japaninpeura, metsäkauris, saksanhirvi, amerikanbiisoni, vesipuhveli, villisika, mufloni, metsäjänis, rusakko, rämemajava
  • fasaani, heinäsorsa, peltopyy, metso, teeri, riekko, metsähanhi, merihanhi, kanadanhanhi, strutsi, emu ja rhea eli amerikannandu

Riistanhoidollinen tarhaus on toimintaa, jossa luonnosta pyydystettyjä tai toisesta tarhasta tuotuja luonnonvaraisia nisäkkäitä ja lintuja (riistaeläimiä) tai niiden vankeudessa syntyneitä jälkeläisiä elätetään ja lisätään tarhassa myöhempää luontoon takaisin palauttamista varten.Villisikojen osalta on kuitenkin kiellettyä ottaa niitä luonnosta tarhaan (MMMa 404/2021).

Edellä mainittujen tarhojen pito on ilmoituksenvaraista toimintaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista tehtävä siitä kirjallinen ilmoitus siihen aluehallintovirastoon, jonka alueella toimintaa harjoitetaan.

Sivu on viimeksi päivitetty 24.8.2021