Täydentävät ehdot

Täydentävien ehtojen valvontojen yhteydessä valvotaan myös eläinten hyvinvointia. Täydentävien ehtojen valvontaa tehdään pääsääntöisesti tiloilla, jotka on erikseen otannalla valittu tarkastuksen kohteeksi. Täydentävien ehtojen valvontaa voidaan laajentaa myös sellaisille tiloille, joilla on jonkin muun valvonnan yhteydessä havaittu laiminlyöntejä, tai jos valvontaviranomaisen tietoon on jollain muulla tavalla tullut eläinsuojelusäädösten laiminlyöntitapauksia. Täydentävien ehtojen noudattamista eläinten hyvinvointisäädösten osalta valvovat aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 28.12.2018