Tuotantotiloilla lääkitsemiseen liittyvät asiat pääosin kunnossa - antibioottivahinkojen kaksinkertaistuminen huolenaiheena

16. kesäkuuta 2020

Epäilyyn perustuvat lääkitsemisvalvonnat kaksinkertaistuivat ja havaittujen puutteiden määrä lisääntyi vuonna 2019, selviää uusimmasta Ruokaviraston lääkitsemisen valvonnan raportista. Yleensä puutteet olivat lieviä. Vakaviksi, elintarviketurvallisuutta vaarantaviksi puutteiksi luokiteltiin viiden epäilyn perusteella tarkastetun nautatilan käytännöt. Tarkastuksia tehtiin sekä epäilyyn perustuen että otantavalvontoina yhteensä 129 vuonna 2019 (148 tarkastusta vuonna 2018). Tilan ja terveydenhuoltoeläinlääkärin on hyvä käydä yhdessä säännöllisesti läpi lääkekäytön ohjeistus elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi. Lue lisää