Uusille eläinlajeille vaatimuksia merkintään ja rekisteröintiin

23. huhtikuuta 2021

21.4.2021 lähtien koko EU:n alueella noudatetaan yhtenäistä eläinterveyssäännöstöä. Uusia vaatimuksia ovat muun muassa tuotantokanien pitopaikkojen rekisteröinti, sekä alpakoiden, laamojen ja tarhattujen peurojen yksilöinti korvamerkillä tai mikrosirulla. Vastaavat vaatimukset koskevat myös poronhoitoalueen ulkopuolella pidettäviä poroja.

Eläinten pitopaikkojen rekisteröintivaatimus laajenee eläinterveyssäännöstön myötä koskemaan uusia eläinlajeja. Rekisteröintivaatimus koskee myös sellaisia sukusolujen ja alkioiden pitopaikkoja, joissa harjoitettava toiminta ei edellytä erillistä hyväksyntää. Esimerkiksi nautojen, vuohien ja lampaiden kotitilasiemennystä harjoittavilla tiloilla sukusolujen varastoinnissa käytettävien säiliöiden pitopaikat tulee rekisteröidä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin sähköinen asiointi on avautumassa elokuussa 2021. Pitopaikan tiedot voi päivittää lomakkeella kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, tai sähköisen asioinnin kautta sen avauduttua.

Rekisteröityjen pitopaikkojen toimijoiden tulee myös pitää kirjaa pitopaikassa olevista, sinne saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä. Pitopaikan kirjanpitovaatimus on jo aiemmin koskenut suurta osaa tuotantoeläimistä, ja se laajenee nyt koskemaan kaikkia niitä eläinlajeja, joilta edellytetään pitopaikan rekisteröintiä. Kirjanpidon yksityiskohtaiset vaatimukset ovat eläinlajikohtaisia. Pitopaikan kirjanpitoa koskevan vaatimuksen tarkoituksena on varmistaa eläinten jäljitettävyys mahdollisissa eläintautitilanteissa.

Vaikka kameli- ja hirvieläinten tunnistamista koskeva säännös on jo voimassa, eläinten merkitsemiseen käytettävät Ruokaviraston hyväksymät tunnistimet eivät ole vielä tilattavissa. Korvamerkkejä ja mikrosiruja on mahdollista tilata myöhemmin Ruokaviraston tilausjärjestelmästä, jonka avautumisesta tiedotetaan erikseen.

Kansallinen eläintunnistuslaki ja sen nojalla annettavat eläinlajikohtaiset asetukset ovat valmisteilla maa- ja metsätalousministeriössä ja astuvat voimaan myöhemmin tänä vuonna. Eri eläinlajien merkintää, rekisteröintiä ja kirjanpitoa koskevat yksityiskohtaiset vaatimukset eivät ole kaikilta osin vielä selvillä. Ruokavirasto päivittää tietoa verkkosivuilleen vaatimusten tarkennuttua.

Lue lisää:

Eläinten merkintä ja rekisteröinti 
Eläinten pitopaikan rekisteröinti 
Muutoksia hevosten tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevaan lainsäädäntöön

Lisätietoa:

ylitarkastaja Marjaana Spets p. 040 489 3361, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi (eläinten merkintä ja rekisteröinti)
ylitarkastaja Iina Valkeisenmäki p. 050 512 7481, etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi (pitopaikkojen rekisteröinti)