Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin tietosisällön korjaus

30. kesäkuuta 2020

Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisterin (EPR) tietosisällön päivittämistä jatketaan kesän aikana. Rekisteristä tullaan poistamaan puutteellista ja virheellistä tietosisältöä, joka on aiheuttanut rekisteriin käyttöhäiriöitä. Tietosisältöä käydään nyt läpi sekä Ruokavirastossa että maaseutuelinkeinohallinnon yhteistoiminta-alueilla.

Rekisteristä tullaan poistamaan kaikki sellaiset nautoja, sikoja, lampaita tai vuohia koskevat eläintenpitoilmoitukset, jotka on tehty vanhaa tilatunnusta käyttäen, eikä tunnukseen ole kytketty nauta-, sika-, lammas- tai vuohirekisterissä eläimiä. Vanhalla tilatunnuksella tarkoitetaan ennen vuotta 2013 käytössä olleita tilatunnuksia. Vastaavasti poistetaan nautojen, sikojen, lampaiden ja vuohien pitopaikat, jotka on tehty vanhalla tilatunnuksella, eikä pitopaikkaan ole koskaan kytketty eläintenpitoa. Tällaiset eläintenpitoilmoitukset ja pitopaikat tullaan poistamaan 15.8.2020 lähtien.

Käyttöhäiriöitä on aiheuttanut myös muu eläintenpito, joka on rekisterissä kytketty vanhaan tai passivoituun tilatunnukseen. Maaseutuelinkeinoviranomaiset siirtävät nyt Ruokaviraston pyynnöstä tällaisen toiminnan asiakastunnukselle, tai vaihtoehtoisesti uudelle tilatunnukselle, jos toimijalla sellainen on. Jos vanhalla tai passivoidulla tilatunnuksella on harjoitettu nauta-, sika-, lammas- tai vuohieläinten pitoa, tulee eläintenpitäjän itsensä huolehtia siitä, että eläimet siirretään ko. eläinrekisterin asiakaspalvelun avustuksella joko asiakastunnukselle tai uudelle tilatunnukselle.

Tilanteissa, joissa toimijan maataloustukien haku päättyy mutta eläintenpito jatkuu, on tärkeää varmistaa, että eläintenpito siirretään tilatunnukselta asiakastunnukselle. Mikäli olet epävarma, ovatko tietosi EPR:ssä ajan tasalla, ota yhteyttä maatilasi sijaintikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen, joka tarkistaa ja päivittää tiedot tarvittaessa. 

Eläintenpidon ja pitopaikkojen rekisteröimisvelvoite koskee toimijoita, jotka pitävät siipikarjaa, lampaita, vuohia, nautoja, sikoja (mukaan lukien minisiat ja villisiat), hevosia (ilmoitukset tehtävä 31.12.2020 mennessä), mehiläisiä, hirvieläimiä (esim. tarhattuja peuroja), turkiseläimiä (koskee myös lemmikkinä pidettäviä frettejä) tai kamelieläimiä (esim. alpakoita).

Tarkemmat eläinlajikohtaiset merkitsemistä ja rekisteröintiä koskevat ohjeet löytyvät Ruokaviraston nettisivulta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/.

Lisätietoa eläintenpitäjärekisteristä löytyy Ruokaviraston nettisivulta https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/elaintenpitajarekisteri/