Eläintenpitäjärekisterin asiointisovelluksen avaaminen siirtyy vuodelle 2021

9. heinäkuuta 2020

Ruokavirasto on haasteellisen resurssitilanteen johdosta priorisoinut vuoden 2020 sovelluskehitystä eläinrekistereiden osalta. Vuoden 2020 aikana painopiste kehityksen osalta on suunnattu Uusi nautarekisteri-hankkeeseen ja sen alaisen Elna-projektiin. 

Tämän järjestelyn johdosta Eläintenpitäjärekisterin sähköisen asioinnin avaaminen siirtyy vuodelle 2021. Eläintenpitäjärekisterin viranomaiskäyttöliittymä on normaalisti käytössä.  Eläintenpitäjien asiointi tapahtuu nykyisen toimintamallin mukaisesti asioimalla kunnan maaseutuviranomaisen toimistossa.