Kanit

21.4.2021 lähtien sovellettavan EU:n eläinterveyssäännöstön mukaan kaikkien maaeläinten pitopaikat tulee olla rekisteröitynä. Tämä vaatimus ei kuitenkaan koske kotitalouksissa lemmikkeinä pidettävien eläinten pitopaikkoja, eläinlääkäriasemia tai erikseen hyväksyntää vaativia pitopaikkoja. Rekisteröitymisvaatimus tulee uutena esimerkiksi tuotantokaneille.

Tuotantokanien pitopaikat on rekisteröitävä

Turkis- ja lihantuotantotarkoituksissa pidettävien kanien pitopaikat tulee rekisteröidä eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin. Pitopaikkaan tulee rekisteröidä myös eläintenpitoilmoitus kaneista. Rekisteröityminen tehdään ennen eläinten pidon aloittamista oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle lomakkeilla tai verkossa palvelussa epr.ruokavirasto.fi. Jos olet epävarma, onko pitopaikkasi rekisteröity, varmista rekisteritietojen ajantasaisuus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Mikäli tietoihin (toimijan tiedot, pitopaikan tiedot tai eläintenpidon tiedot) tulee muutoksia tai toiminta lopetetaan, tulee siitä ilmoittaa Eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekisteriin viimeistään 30 päivän kuluessa tapahtumasta.

Rekisteröidyn pitopaikan kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite

Pitopaikan toimijalla on tietojen kirjaamis- ja säilyttämisvelvoite. Jokaisen rekisteröidyn pitopaikan osalta on pidettävä kirjaa pitopaikan eläinlajeista, eläinluokista, eläinten lukumääristä ja soveltuvissa tapauksissa tunnistetiedoista. Mikäli eläin on merkitty yksilöllisesti tunnistimella, kirjanpitoon merkitään tunnistimessa oleva tunnistuskoodi. Lisäksi kirjaa on pidettävä pitopaikkaan saapuvista ja sieltä lähtevistä eläimistä.  Siirtotiedoista on käytävä ilmi lähtö- ja määränpääpitopaikan yksilöllinen pitopaikkatunnus sekä siirron päivämäärä. Eläinten kuolleisuudesta pitopaikassa tulee myös pitää kirjanpitoa. Mikäli eläimet on merkitty yksilöllisesti tunnistimilla, merkitään kirjanpitoon kuolleen eläimen tunnistuskoodi ja kuolinpäivämäärä. Mikäli eläimiä ei tunnisteta yksilöllisesti, merkitään kirjanpitoon kuolleiden eläinten lukumäärä ja kuolinpäivämäärä.

Tiedot on kirjattava ja säilytettävä paperilla tai sähköisessä muodossa. Tiedot tulee kirjata viimeistään kolmantena päivänä tapahtumasta pitopaikan kirjanpitoon. Kirjanpitoa on säilytettävä vähintään kolme vuotta sen vuoden päättymisestä lukien, jolloin kirjanpitoon on viimeksi kirjattu eläintä koskeva merkintä.

Ammattimainen tai muutoin laajamittainen lemmikkikanien pito

Eläinsuojelulain mukaan ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta on tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon. Samalla mahdollinen uusi pitopaikka ja eläintenpitoilmoitus rekisteröidään. Lisää tietoa löydät sivulta Ruokaviraston sivulta Ilmoituksenvarainen eläintenpito.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.8.2023