Sikarekisterin ensimmäisten rekisteröintilaskujen tiedot puutteelliset (3.3.2016)

20. marraskuuta 2018

3.3.2016

Maaliskuun alussa sikatuottajille lähetettyjen laskujen laskutustiedot ovat valitettavan puutteelliset. Kyseinen lasku on sikarekisterin rekisteröintilasku, joka lähetettiin nyt ensimmäistä kertaa ja se koskee vuotta 2015. Maksujen suuruus perustuu sikarekisterin tapahtuma- ja eläinmääräilmoitusten määrään. 

Rekisteröintimaksu perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista (1161/2014 ja 1259/2015). 

Tuottajien rekisteröintimaksun hinta oli 1.1–14.10.2015 0,15 €/tapahtuma ja loppuvuoden (korotus mmm:n maksuasetukseen tuli voimaan lokakuussa) 0,20€/tapahtuma. Tämän johdosta laskussa saattaa olla kaksi eri hintaan perustuvaa siirtoilmoitusriviä.

Jos eläintenpitäjä on valtuuttanut teurastamon tekemään poisto- ja ostoilmoitukset puolestaan, laskutetaan tuottajaa tästä huolimatta. Teurastamon rekisteröintimaksu teurastusilmoituksesta laskutetaan erikseen teurastamotoimijalta.

Evira pahoittelee tilannetta.