Afrikkalainen sikarutto levisi jo Belgiaan

10. joulukuuta 2018

14.9.2018 16:55

Afrikkalaisen sikaruton (ASF) nopea leviäminen Euroopassa jatkuu. Uusimmat tautitapaukset todettiin kuolleista villisioista Belgian eteläosassa lähellä Ranskan ja Luxemburgin rajaa torstaina 13.9.2018. Alueella on tiheä villisikakanta, ja taudin esiintyminen villisioissa lisää riskiä tartunnan leviämisestä myös sikatiloille ja naapurimaihin.

Aiemmin syyskuussa tautia todettiin ensi kertaa Bulgariasta ja elokuun alussa myös ensimmäistä kertaa Kiinasta. Romaniassa, jossa ASF todettiin ensimmäisen kerran viime vuoden heinäkuussa, on tautitapauksia todettu jo lähes tuhannessa takapihasikalassa sekä erittäin isossa sikalakompleksissa. Afrikkalaista sikaruttoa esiintyy myös lähempänä Suomea, kuten Baltian maissa ja Venäjällä. Taudin pelätään leviävän Suomeen joko ihmisten toimesta tai vaeltavien villisikojen mukana.

Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen, mutta aiheuttaa sikojen ja villisikojen vakavan sairastumisen ja kuoleman. Tautiin ei ole hoitoa tai rokotetta. Sioille aiheutuvan kärsimyksen lisäksi afrikkalainen sikarutto aiheuttaa esiintymisalueillaan mittavia taloudellisia tappioita eläinten hävittämisen, tilojen saneerauksen ja sikojen siirtorajoitusten vuoksi. Suomessa yhden taudinpurkauksen on arvioitu maksavan useita kymmeniä miljoonia euroja vuodessa, erityisesti sianlihan vientiin aiheutuvien häiriöiden johdosta. Sianlihan vientiä Suomesta on onnistuttu lisäämään viime vuosina, mutta yksikin tautitapaus aiheuttaisi vientirajoituksia paitsi EU:n sisämarkkinoilla, myös EU:n ulkopuolisiin maihin.

Afrikkalaista sikaruttoa aiheuttava virus tarttuu sioista toisiin sikoihin ja säilyy erittäin hyvin muun muassa sianlihatuotteissa, esimerkiksi makkaroissa. Tartunnan on epäilty monissa tapauksissa levinneen uusille alueille paikallisten villisikojen syötyä maastoon heitettyjä eväitä tai niiden tähteitä. Sikaeläimet voivat saada tartunnan myös virusta sisältävän rehun välityksellä, minkä vuoksi sikojen ruokkiminen ruoantähteillä on kielletty.

Taudin maahantulon torjumiseksi jokaisen tartunta-alueelle matkustavan on Suomeen palatessaan erittäin tärkeää noudattaa sikaeläinten ja niistä saatavien tuotteiden maahantuontia koskevia ohjeita ja kieltoja. Taudin vastustamiseksi on myös tärkeää estää tartunnan leviäminen villisikoihin ja niiden kautta sikoihin. Hyvä tautisuojaus on varmin keino estää afrikkalaisen sikaruton pääsy sikalaan. Tämän monin eri tavoin leviävän virustaudin vastustuksessa tarvitaan yhteistyötä elinkeinon, viranomaisten ja kansalaisten välillä.

Lisätietoja:

Tutkimusyksikönjohtaja Tuija Gadd, p. 050 357 0328, tuija.gadd@evira.fi
Jaostopäällikkö Miia Kauremaa, p. 0400 318 510, miia.kauremaa@evira.fi  

Lue lisää:

Afrikkalainen sikarutto (ASF)