Afrikkalainen sikarutto levisi Kreikan villisikoihin

30. tammikuuta 2023

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on todettu ensimmäistä kertaa luonnonvaraisissa villisioissa Kreikassa. Pohjois-Kreikasta Petrítsistä on löytynyt kaksi kuollutta villisikaa, joista otetuissa näytteissä Kreikan viranomainen on todennut ASF-virusta. Ensimmäinen tapaus vahvistettiin 20. tammikuuta ja toinen 25. tammikuuta. Toimenpiteet taudin leviämisen estämiseksi ja hävittämiseksi alueelta on aloitettu. Petrítsistä on noin 7 km Bulgarian rajalle. Bulgariassa on esiintynyt afrikkalaista sikaruttoa vuodesta 2018 lähtien.

 

Kreikan ensimmäinen ASF-tapaus todettiin pidetyissä sioissa helmikuussa 2020, noin 40 km etelään nyt löydetyistä villisioista. Kyse oli yksittäisestä tapauksesta, jonka ei ajatella liittyvän nyt löydettyihin villisikatartuntoihin. Tuolloin tartunta saatiin hävitettyä.

 

Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmisiin, mutta se on vaarallinen sioille, ja se aiheuttaa valtavia taloudellisia menetyksiä sikataloudelle. Tartunnan tiedetään kulkeutuvan helposti virusta kantavien sikojen tai villisikojen ja niiden lihan tai niiden eritteillä saastuneiden tavaroiden tai ajoneuvojen mukana. Ihmisen harkitsematonta toimintaa ja villisikoja pidetään merkittävimpinä ASF-virustartunnan levittäjinä uusille alueille. Afrikkalaiseen sikaruttoon ei ole rokotetta ja sitä on siksi erittäin vaikea hävittää, mikäli tartuntaa todetaan luonnonvaraisissa villisioissa. Ruokavirasto muistuttaa, että afrikkalainen sikarutto on vakava uhka myös Suomelle.

 

Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta