Elintarvikemarkkinavaltuutetun lausunto elintarvikemarkkinalaista 16.4.2020

Elintarvikemarkkinavaltuutettu on lausunut 16.4.2020 elintarvikemarkkinalain muuttamisesta.

Lue lisää:

Elintarvikemarkkinavaltuutetun lausunto elintarvikemarkkinalaista 16.4.2020.pdf