Elintarvikemarkkinavaltuutetun lausunto elintarvikemarkkinalaista 17.11.2020

Elintarvikemarkkinavaltuutettu lausui 17.11.2020 elintarvikemarkkinalain muuttamisesta. 

Lue lisää:

Elintarvikemarkkinavaltuutetun lausunto elintarvikemarkkinalaista 17.11.2020.pdf