Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg

14.12.2020

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg henkilökuva. Wikberg kädet ristittynä hymyilee kameraan.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu Olli Wikberg aloitti viisivuotisen toimikautensa 1.9.2019. 

Olli Wikberg on helsinkiläinen oikeustieteen tohtori ja varatuomari. Wikberg on opiskellut oikeustiedettä Helsingin yliopistossa ja on valmistunut oikeustieteen tohtoriksi 2010. Hänen eurooppaoikeudellinen väitöskirjansa käsitteli kartellien vastaista toimintaa Euroopan unionissa. Wikberg on aiemmin valmistunut oikeustieteen lisensiaatiksi oikeustaloustieteen oppiaineesta, jossa hän myös suoritti oikeustieteen kandidaatin tutkinnon vuonna 1999. Hänellä on myös aiempia kaupallisen alan opintoja Helsingin kauppaoppilaitoksessa (nyk. Business College Helsinki), jossa hän on suorittanut yo-merkonomin tutkinnon vuonna 1994.

Ennen elintarvikemarkkinavaltuutetuksi nimittämistään Wikberg toimi lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä vuosina 2018–2019. Ministeriön lainvalmisteluosastolla hänen vastuualueeseensa kuuluivat erityisesti hallintolainkäyttöön liittyvät kysymykset. Ennen siirtymistään oikeusministeriön palvelukseen Wikberg työskenteli markkinaoikeudessa vuosina 2011–2018 markkinaoikeustuomarina. Hänellä on myös useiden vuosien kokemus kilpailuoikeudellisista kysymyksistä erityisesti aineen opettajana ja tutkijana Helsingin yliopistossa.

Elintarvikemarkkinoiden ja elintarvikeketjun toiminnan tuntemusta Wikberg on hankkinut toimiessaan elintarvikeketjun kauppatapalautakunnan varapuheenjohtajana sen perustamisesta 2014 vuoteen 2019 asti.

Mielenkiintoisen ja yhteiskunnallisesti merkityksellisen työn vastapainona Wikberg rentoutuu hyvän ruoan ja juoman parissa. Wikberg tykkää vapaa-ajallaan myös matkustaa.

"Matkailukin avartaa, kun siihen on taas mahdollisuuksia. Onneksi omalle mökille on lyhyt matka. Siellä voi sitten vaikka raivata vanhaa kasvimaata tai tehdä metsätöitä. Kyllä stadilainenkin landella pärjää, jos vain haluaa."

Lue lisää elintarvikemarkkinavaltuutetusta täältä.