Elintarvikemarkkinalain soveltamisohjeet

1.11.2021

Elintarvikemarkkinalaki muuttui 1.11.2021. Lakimuutoksen taustalla on EU-direktiivi hyvän kauppatavan vastaisista käytännöistä (2019/633).

Elintarvikemarkkinavaltuutetun antamaan ohjeistukseen on koottu opastusta elintarvikemarkkinoita koskevan sääntelyn noudattamisen tueksi. Ohjeistuksessa olevat tulkinnat eivät muodosta sellaisenaan elintarvikemarkkinavaltuutetun kantaa yksittäisessä asiassa. Elintarvikemarkkinavaltuutettu arvioi toimijoiden menettelytavat ja niiden hyväksyttävyyden aina tapauskohtaisesti.

Jokainen toimija vastaa oman toimintansa lainmukaisuudesta. Jos olet epävarma toimintasi lainmukaisuudesta, ota yhteyttä elintarvikemarkkinoiden sääntelyyn perehtyneeseen asiantuntijaan. Rajanveto sallitun ja kielletyn menettelyn välillä ei ole aina selkeää ja yksinkertaista. Ohjeistuksessa kuvatut tilanteet ovat yksinkertaistettuja esimerkkejä. Käytännön tilanteissa on huomioitava kaikki asiaan liittyvät yksityiskohdat. Siksi esimerkit eivät välttämättä ole suoraan sovellettavissa käytäntöön. Jos alan toimijan katsotaan syyllistyneen lainvastaiseen toimintaan, se voi johtaa elintarvikemarkkinalaissa säädettyjen seuraamusten määräämiseen.

Elintarvikemarkkinalain sääntelyllä ei ole tarkoitus estää tai rajoittaa kauppalain mukaista ostajan oikeutta tarkastaa toimituksen virheettömyys ennen maksusuoritusta tai muussa lainsäädännössä mahdollisesti olevia ostajan oikeuksia koskien virheen korjaamista.

Uudistetun elintarvikemarkkinalain säännösten soveltamisesta kertyy jatkuvasti uutta tietoa ja kokemusta. Lisäksi uutta tietoa direktiivin tulkinnasta saadaan muiden jäsenvaltioiden valvontaviranomaisilta sekä Euroopan komissiolta. Tästä johtuen  ohjeistusta voi olla tarvetta päivittää julkaisemisen jälkeen. Tarkistathan aina ohjeistuksen uusimman päivitetyn version.