Elintarvikemarkkinavaltuutetun suositus sopimusten päättämisestä

2.9.2021

Tällä sivulla on esitetty sopimusten päättämistä koskevan suosituksen pääkohdat. Suosituksen voi lukea kokonaisuudessaan tästä.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto on saanut tietoonsa maatalous- ja elintarvikemarkkinoilla esiintyviä ongelmia tuotantosopimusten päättämistä ja irtisanomismenettelyjä koskien. Eräissä sopimusten päättämistä koskevissa erimielisyyksissä on ollut kyse pitkäaikaisten sopimusten irtisanomisesta. Alan toimijoiden väliset erimielisyydet ovat olleet esillä myös mediassa.

Tämä suositus ohjaa elintarvikeketjun toimijoita, kun sopimuksista neuvotellaan. Lisäksi suositus selkeyttää toimintatapoja ja sen avulla voidaan välttää ongelmia sopimusten irtisanomis- tai purkutilanteissa.

Suositus

Elintarvikemarkkinavaltuutettu suosittelee, että elinkeinonharjoittajien väliset elintarvikkeiden ja maataloustuotteiden kauppaa koskevat sopimukset tehdään kirjallisesti, koska suullisten sitoumusten sisältö voi jäädä epäselväksi ja sisältöä on vaikea näyttää toteen.

Sopimuksen solmimisen yhteydessä on myös syytä sopia kirjallisesti sopimuksen irtisanomisajasta. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa. Määräaikaista sopimusta ei yleensä ole mahdollista irtisanoa.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu suosittelee ottamaan huomioon seuraavat asiat, kun sopimus irtisanotaan:

  • Sopimuksen irtisanomisesta on ilmoitettava toiselle sopimusosapuolelle. Ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse tai tekstiviestillä. On myös hyvä varmistaa, että ilmoitus on vastaanotettu.

  • Kun sopimus irtisanotaan, se päättyy vasta irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika puolestaan alkaa, kun irtisanomisesta on ilmoitettu toiselle sopimusosapuolelle.

Elintarvikemarkkinavaltuutettu korostaa, että sopimuksen purkaminen on eri asia kuin sopimuksen irtisanominen.

  • Purkaminen lakkauttaa tavallisesti sopimuksen välittömästi, kun taas irtisanominen lakkauttaa sopimuksen vasta irtisanomisajan jälkeen.

  • Sopimuksen purkaminen edellyttää yleensä olennaista ja vakavaa sopimusrikkomusta. Irtisanomiseen ei yleensä tarvita erityistä syytä.

  • Myös sopimuksen purkamisesta kannattaa ilmoittaa toiselle osapuolelle kirjallisesti. Purkamisen peruste on kerrottava ilmoituksessa, ja perusteeseen täytyy vedota kohtuullisessa ajassa.

Elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävänä on parantaa elintarvikeketjun toimivuutta. Valtuutetun antamien suositusten tarkoituksena on tukea elintarvikeketjun toimijoita hyvien kauppatapojen tunnistamisessa ja noudattamisessa.