Kristo: ohjeistuksen laatiminen oli merkittävä tehtävä harjoittelun aikana

1.12.2021

Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimisto rekrytoi vuosittain uusia korkeakouluharjoittelijoita. Hallintotieteiden opiskelija Kristo kertoo kokemuksestaan seuraavaa:
 
”Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistossa pääsin hyödyntämään yliopistossa oppimiani asioita ja tekemään töitä kiinnostavien aiheiden parissa. Harjoittelussa tutustuin ystävällisiin, asiantunteviin ja auttavaisiin työkavereihin. Sain paljon arvokasta tietoa ja opin monia taitoja, joita voin hyödyntää tulevaisuudessa.
 
Harjoitteluni aikana sain tehdä erilaisia oikeudellisia selvitystöitä. Pääsin hyödyntämään julkisoikeuden opinnoissa hankkimiani tietoja tehdessäni uudistuneen elintarvikemarkkinalain soveltamisalaan liittyviä selvityksiä viranomaisista ja julkisista hankinnoista. Sivuaineopintoni kilpailu- ja sopimusoikeudesta olivat hyödyksi selvittäessäni vastauksia elintarvikemarkkinavaltuutetun toimistolle lähetettyihin kysymyksiin elintarvikemarkkinalaista.
 
Palkitsevinta minulle harjoittelussa oli tekemäni työn lopputuloksen näkeminen. Osallistuin elintarvikemarkkinalain soveltamisalaa koskevan ohjeistuksen tekemiseen. Kyseessä oli laajempaan tuoteohjeistukseen kuuluva juomaohjeistus. Ohjeistuksen laatiminen oli minulle merkittävin tehtävä harjoittelun aikana ja olen erittäin tyytyväinen, että sain mahdollisuuden tehdä näin tärkeää ja vastuullista työtä harjoittelijana.”