Kasviperäisiin aineisiin liittyvät terveysväitteet

Kasviperäisiin aineisiin liittyvien terveysväitteiden arviointi ja hyväksyminen on tällä hetkellä vielä kesken EU-tasolla. Euroopan komissio parhaillaan pohtii, tulisiko kasviperäisten aineiden näytöksi hyväksyä nykyistä enemmän perinteistä käyttöhistoriaa.

Yhteensä noin 2000 väitettä odottaa vielä EFSAn tieteellistä arvioita ja/tai Euroopan komission päätöstä. Koska arviointi- ja hyväksymisprosessi on vielä kesken, kaikkia niitä kasviperäisiin aineisiin liittyviä artiklan 13.1 väitteitä eli niin sanottuja toiminnallisia terveysväitteitä, joista on toimitettu aineisto EFSAn arvioitavaksi tammikuussa 2008, mutta joista ei ole vielä annettu komission päätöstä, on mahdollista käyttää elintarvikkeiden markkinoinnissa väiteasetuksen yleiset vaatimukset huomioiden.

Ns. odotuslistalla olevia terveysväitteitä voi käyttää ainakin siihen asti, että Euroopan komissio tekee päätöksen niiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Väitteiden tulee kuitenkin olla väiteasetuksen ja niihin sovellettavien kansallisten säädösten mukaisia. 

  • Väitteistä voi käyttää samaa tai vastaavaa sanamuotoa, jolla väitettä on haettu hyväksyttäväksi.
  • Väitteen käytönehtojen tulee toteutua siinä elintarvikkeessa, jossa väitettä käytetään.
  • Elintarvikepakkauksessa tulee olla väitelainsäädännön edellyttämät pakkausmerkinnät. 
  • Pakkausmerkintöjen lisäksi on huomioitava väitteen käyttö markkinoinnissa. 
  •  Elintarvikkeiden lääkkeellinen markkinointi on kielletty, vaikka sellainen väite olisikin ns. odotuslistalla. Jos vielä arvioitavana oleva terveysväite on lääkkeellinen tai väiteasetuksen artiklojen 3 tai 12 mukaan kielletty, silloin se ei Ruokaviraston tulkinnan mukaan ole väiteasetuksen mukainen terveysväite, eikä väitettä ei saa käyttää elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä tai markkinoinnissa.

Toimijan vastuulla on kyetä osoittamaan, että elintarvikkeen markkinoinnissa käytetty väite löytyy joko komission hyväksyttyjen väitteiden listalta tai, että väitteeseen sovelletaan siirtymäaikaa. Muussa tapauksessa väitettä ei saa käyttää elintarvikkeen markkinoinnissa.

Ruokavirasto suosittelee, että väitteestä käytetään asetuksessa annettua sanamuotoa. Mikäli toimija haluaa käyttää muuta sanamuotoa, toimijan tulee varmistaa, että kuluttaja ymmärtää väitteen samalla tavalla. Erityisesti huomioitavaa on, että sanamuoto ei saa olla vahvempi kuin hyväksytyn väitteen sanamuoto (esimerkiksi ”ylläpitää normaalia” verrattuna ”alentaa”).

Euroopan komissio pitää yllä luetteloa, josta näkyvät kaikkien ns. odotuslistalla olevien väitteiden ID-numero (pdf). Ruokavirasto on koonnut kasviperäisten aineiden odotuslistalla olevat väitteet (xls) excel-tiedostoon.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 5.9.2023