Koronavirus COVID-19 -erityistilanteen vaikutus eläinlääkäripalveluihin

Kiireelliset eläinlääkäripalvelut pyritään turvaamaan koronavirusepidemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen järjestäminen

Ruokavirasto on ohjeistanut 17.3.2020 kunnallisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä kriittisten tehtävien turvaamiseksi ja tartunnan leviämisen estämiseksi koronavirus COVID-19-erityistilanteessa. Ohjeet ovat voimassa 13.4.2020 asti ja niitä päivitetään tarpeen mukaan.

Eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena poikkeusoloissa on varmistaa elintarvikehuoltoa. Tämän vuoksi eläinlääkäripalvelujen resurssit ohjataan kiireelliseen eläinlääkäriavun saatavuuden ja elintarviketurvallisuuden ja ruokaturvallisuuden varmistamiseen. Lisäksi eläinlääkäripalvelujen avulla varmistetaan eläinten hyvinvointia. Tuotantoeläinten terveydenhuoltokäyntejä pyritään jatkamaan mahdollisuuksien mukaan. Kunnat tekevät tarvittavat järjestelyt päivystyksen turvaamiseksi. Kiireettömät tuotanto- ja seuraeläintapaukset suositellaan siirrettäväksi myöhempään ajankohtaan.

Lääkkeiden käytön ja luovutuksen ehdoissa ei ole muutoksia COVID-19- tilanteen johdossa lukuun ottamatta rokotteiden luovuttamista elintarviketuotantoeläinten ja turkiseläinten rokottamiseen tilan rokotusohjelman mukaisesti. Poikkeuksellisesti näissä tilanteissa rokotteita voidaan luovuttaa ilman lainsäädännön edellyttämiä eläinlääkärin käyntejä. Poikkeus ei kuitenkaan koske hevosia.

Yksityisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä

Poikkeusoloja koskevissa asetuksissa ei ole rajoituksia yksityisen eläinlääkäripalvelun tarjoamisesta, mutta valtioneuvoston suositusta tarpeettoman kanssakäymisen rajoittamisesta tartuntojen vähentämiseksi tulee noudattaa.

Huomioitavaa eläinlääkäripalveluja käytettäessä

Noudata eläinlääkärin tai eläinlääkärivastaanoton antamia ohjeita.

Ihmiskontakteja rajoitetaan tilakäynneillä ja vastaanotoilla. Mikäli sinulla on koronavirukseen sopivia oireita ja/tai sinulla on läheinen kontakti henkilöön, jolla on todettu tartunta, tulee sinun huolehtia, että et vaaranna eläinlääkärin tai muiden asiakkaiden terveyttä. Vain välttämättömät henkilöt osallistuvat eläimen hoitotapahtumaan.

Vastaanottotoiminnassa huomioidaan THL:n ja TTL:n antamat hygieniaohjeet.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 18.3.2020