Koronavirus COVID-19 -erityistilanteen vaikutus eläinlääkäripalveluihin

Päivitetty 18.12.2020 klo 15.37

Kiireelliset eläinlääkäripalvelut pyritään turvaamaan koronavirusepidemian aiheuttamassa erityistilanteessa.

Kunnallisten eläinlääkäripalvelujen järjestäminen

Ruokavirasto on ohjeistanut kunnallisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä kriittisten tehtävien turvaamiseksi ja tartunnan leviämisen estämiseksi koronavirus COVID-19-erityistilanteessa. Ohjetta on päivitetty 26.3. ja se on voimassa 30.6.2021 asti. 

Eläinlääkäripalvelujen ensisijaisena tavoitteena on erityistilanteessa varmistaa elintarvikehuollon toimivuutta ja eläinten hyvinvointia. Ensisijaisesti hoidetaan kiireelliset tuotantoeläinsairaudet ja seuraavaksi kiireelliset seuraeläintapaukset. Kaikkien tuotantoeläinten hedelmällisyyshoidot ja vasikoiden nupoutukset hoidetaan resurssien mukaan. Tuotantoeläinten terveydenhuoltokäyntejä pyritään tekemään valtakunnallisten terveydenhuolto-ohjelmien ohjeistuksen mukaisesti. Lisäksi resurssien salliessa voidaan hoitaa muita tapauksia, jos ihmisten väliset kontaktit pysyvät vähäisinä ja jos suojavarustetilanne sallii.

Mikäli COVID-19 -epidemiatilanne vaikeuttaa eläinlääkäripalvelujen tarjoamista, suositellaan seuraeläintapausten ohjaamista yksityisille palveluntarjoajille mahdollisuuksien mukaan.

Tehtävien hoito ja päivystysjärjestelyt tulee turvata tarvittaessa yhteistyössä toisten eläinlääkäripalvelujen järjestäjien kanssa.

Yksityisten eläinlääkäripalvelujen järjestämisestä

Valtioneuvoston suositusta tarpeettoman kanssakäymisen rajoittamisesta tartuntojen vähentämiseksi tulee noudattaa.

Poikkeukset lainsäädäntöön

Kaikki aiemmin annetut poikkeukset lääkkeiden luovutuksen ja määräämisen ehtoihin on peruutettu 26.6.2020 alkaen.

Huomioitavaa eläinlääkäripalveluja käytettäessä

Noudata eläinlääkärin tai eläinlääkärivastaanoton antamia ohjeita.

Ihmiskontakteja rajoitetaan tilakäynneillä ja vastaanotoilla. Mikäli sinulla on koronavirukseen sopivia oireita ja/tai sinulla on läheinen kontakti henkilöön, jolla on todettu tartunta, tulee sinun huolehtia, että et vaaranna eläinlääkärin tai muiden asiakkaiden terveyttä. Vain välttämättömät henkilöt osallistuvat eläimen hoitotapahtumaan.

Vastaanottotoiminnassa huomioidaan THL:n ja TTL:n antamat hygieniaohjeet.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.3.2021