Hygieniapassissa virhe

Siinä vaiheessa, kun hygieniapassitestaaja on toimittanut sinulle hygieniapassin, tarkista se heti, jotta nimi- ja syntymäaikatiedot ovat oikein. Jos nimi tai syntymäaika on väärin, ota välittömästi yhteyttä hygieniapassitestaajaan, joka on myöntänyt alkuperäisen hygieniapassin.

Hygieniapassin uusintatilausta varten toimita testaajalle virheellisen hygieniapassin molemmat alkuperäiset osat. Sen jälkeen testaaja tilaa uuden hygieniapassin oikeilla tiedoilla. Hygieniapassitestaaja tekee uusintatilauksen niiden nimi- ja syntymäaikatietojen perusteella, jotka olet testissä itse kirjoittanut testilomakkeeseen.

Lähes kaikkien Ruokaviraston hyväksymien hygieniapassitestaajien yhteystiedot löytyvät linkistä "Luettelo hygieniapassitestaajista". Luettelossa on niiden testaajien yhteystiedot, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa. 

Lisätietoja ja tarvittaessa hygieniapassitestaajien yhteystiedot saa Ruokaviraston hygieniapassi-asiakaspalvelusta:

Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Lähetä sähköpostit, jotka sisältävät salassa pidettävää tai muuten arkaluontoista asiaa tai asiakirjoja, Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa. Turvaviestillä voit lähettää myös isoja liitetiedostoja. 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022