Hygieniapassi testin perusteella

Kenen tulee suorittaa hygieniapassitesti?

Hygieniapassitestin suorittavat ne henkilöt, jotka haluavat tai tarvitsevat hygieniapassin ja joilla ei ole soveltuvaa elintarvikealan tutkintoa tai koulutusta.

Missä hygieniapassitestin voi suorittaa?

Hygieniapassitestejä järjestävät ympäri Suomea itsenäiset Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat. Testaajat eivät järjestä testejä Suomen rajojen ulkopuolella. Testaajien yhteystietoja löytyy linkistä "Luettelo hygieniapassitestaajista". Luettelo on järjestetty postinumeron mukaan, joten sieltä on helppo etsiä oman lähialueen hygieniapassitestaajia. Oman paikkakunnan tai alueen testaajiin voi ottaa yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla, kun haluaa tietoja hygieniapassitestien ajankohdista, hinnoista ynnä muusta sellaisesta. Luettelossa ovat ne testaajat, jotka ovat antaneet luvan julkaista yhteystietonsa.

Hygieniapassitestien aikatauluista, ilmoittautumisesta ja osallistumisesta voi kysellä suoraan hyväksytyiltä hygieniapassitestaajilta.

Miten hygieniapassitestin voi suorittaa?

Hygieniapassitestin voi suorittaa joko normaalina hygieniapassitestinä tai erityistilannetestinä. Lisää aiheesta löytyy linkistä "Hygieniapassitesti".

Mitä tapahtuu, jos ei läpäise hygieniapassitestiä?

Hygieniapassitestin voi suorittaa uudestaan.

Minkä ikäisenä voi osallistua hygieniapassitestiin?

Hygieniaosaaminen ja siihen sisältyvä testaus on tarkoitettu nimenomaan elintarvikehuoneistoissa työskenteleville työntekijöille, eli niille henkilöille, joilla on lain mukaan oikeus Suomessa tehdä töitä. Pääsääntöisesti tämä koskee 15 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka voivat itsenäisesti solmia työsuhteen. Alle 15–vuotias voidaan palkata kevyeen työhön korkeintaan puoleksi loma-ajasta sekä myös tilapäisesti koulutyön ohessa. Tällöin vanhemmat tekevät työsopimuksen työntekijän puolesta. Hygieniapassitestin voi kuitenkin vapaaehtoisesti halutessaan suorittaa kuka vain, ikärajaa testiin osallistumiselle ei ole.