Hygieniapassi tutkinnon/koulutuksen perusteella

Hygieniapassia ei saa soveltuvan elintarvikealan tutkinnon tai koulutuksen perusteella 1.1.2020 lähtien, kun elintarvikelaki (23/2006) muuttuu. Kaikkien henkilöiden, jotka työskentelevät elintarvikehuoneistossa ja käsittelevät siellä pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita, täytyy suorittaa hygieniapassitesti hyväksytysti saadakseen hygieniapassin. 31.12.2019 mennessä tutkintojen tai koulutusten perusteella myönnetyt hygieniapassit ovat voimassa, jos hygieniapassi on tallessa. Jos hygieniapassin molemmat osiot eli sekä kortti että paperitodistus katoavat, täytyy hygieniapassitesti suorittaa hyväksytysti, jotta saa uuden hygieniapassin.

Kuka saa hygieniapassin tutkinnon/koulutuksen perusteella?

Hygieniapassin saa ilman testin suorittamista henkilö, jolla on sellainen elintarvikealan koulutus tai tutkinto, johon sisältyy riittävä määrä elintarvikehygieniaa (hyväksyttävä tutkinto tai koulutus oltava suoritettu 1.1.1995 tai sen jälkeen). Tarkemmin tutkinnoista ja koulutuksesta määrätään Ruokaviraston määräyksen hygieniaosaamisesta (11/2019) liitteessä 2. Määräys löytyy "Lainsäädäntö ja ohjeet" linkin kautta.

Ammatillisissa tutkinnoissa tutkinto tulee olla suoritettuna kokonaan. Sitä ylemmissä opinnoissa (opisto-, amk-, korkeakoulu- ja yliopistotaso) riittää myös kesken olevat opinnot, kunhan opintorekisteriotteesta käy ilmi riittävät elintarvikehygienian opinnot/kurssit. Yksittäiset opinnot tai kurssit tulee myös olla suoritettuna 1.1.1995 jälkeen. 

Hyväksytäänkö terveydenhuollon tutkinnot?

Ei hyväksytä. Terveydenhuoltoalan tutkinnoissa keskitytään mikrobiologiaan, kontaminaatioihin sekä puhtaanapitoon eri näkökulmasta kuin elintarvikehygieniassa. Myöskään omavalvonta, elintarvikkeiden lämpötilojen hallinta ja elintarvikelainsäädäntö eivät sisälly opetettavina asioina terveydenhuoltoalan tutkintoihin.

Jos terveydenhuoltoalan tutkintoon, joka on ylempi kuin ammatillinen tutkinto, on sisällytetty riittävästi elintarvikehygienian opintoja, voi siinä tapauksessa hygieniapassitestaaja asian todettuaan myöntää hygieniapassin.

Miten hygieniapassin saa tutkinnon/koulutuksen perusteella?

Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat voivat myöntää hygieniapassin tutkinnon/koulutuksen perusteella. Yhteyden voi ottaa keneen tahansa hygieniapassitestaajaan. Luettelo lähes kaikista testaajista löytyy linkin "Luettelo hygieniapassitestaajista" kautta.

Hygieniapassitestaajalle, jonka kanssa on sopinut asiasta, tulee toimittaa seuraavat asiakirjat hygieniapassin myöntämistä varten:

  • oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksesta opintorekisteriotteineen
  • virallinen todistus, josta nimenmuutos käy ilmi, jos nimi on vaihtunut tutkinnon/koulutuksen suorittamisen jälkeen (esimerkiksi ote väestötietojärjestelmästä/virkatodistus tai vihkitodistus).

Hygieniapassitestaaja tarkastaa tutkintotodistuksesta/opintorekisteriotteesta, että sen perusteella voi myöntää hygieniapassin. Testaaja myöntää hygieniapassin niillä nimi- ja syntymäaikatiedoilla, jotka ovat tutkintotodistuksessa/opintorekisteriotteessa.