Keneltä hygieniapassi vaaditaan?

Henkilöllä täytyy olla hygieniapassi,

  • jos hän käsittelee elintarvikkeita, joita ei ole pakattu ja jotka pilaantuvat
    helposti ja
  • jos hän tekee töitä elintarvikehuoneistossa, esimerkiksi kahvilassa,
    suurkeittiössä, elintarvikemyymälässä tai tehtaassa, jossa valmistetaan
    elintarvikkeita.

Hygieniapassi täytyy olla myös työnantajalla, opiskelijalla tai harjoittelijalla, jos he
tekevät töitä kuten edellä on mainittu.

Mihin mennessä hygieniapassi pitää hankkia?

Hygieniapassi tulee hankkia, kun kolme kuukautta sellaista työtä tulee täyteen, jossa
hygieniapassi tulee olla.

Jos työ on lyhyitä jaksoja, kaikki työjaksot lasketaan yhteen. Kun työjaksoja on
yhteensä yli kolme kuukautta, työntekijä tarvitsee hygieniapassin. Jos työjaksot ovat
yhteensä alle kolme kuukautta, hän ei tarvitse hygieniapassia.

Kuka ei tarvitse hygieniapassia?

Ruokaviraston sivuilla on taulukko siitä, mikä katsotaan pakkaamattoman, helposti
pilaantuvan elintarvikkeen käsittelyksi. Taulukossa kerrotaan myös, keneltä
vaaditaan hygieniapassi. Asia on esitetty käytännön esimerkkien avulla.

Taulukkoon on koottu myös ne ryhmät, joilta ei lain mukaan vaadita hygieniapassia,
vaikka he työskentelisivät elintarvikehuoneistossa ja käsittelisivät pakkaamattomia
helposti pilaantuvia elintarvikkeita (elintarvikelaki (297/2021) 19 §).
Taulukkoon pääsee sivulta Pakkaamattoman helposti pilaantuvan elintarvikkeen käsittely

Jos työntekijä ei tarvitse hygieniapassia, tarvitseeko hän hygieniaosaamista?

Kun henkilö on työssä elintarvikehuoneistossa, hänellä täytyy
elintarvikelainsäädännön mukaan olla hygieniaosaamista eli hänen täytyy osata
työskennellä tehtävissään hygieenisesti. Työnantajan velvollisuus on opastaa,
neuvoa ja tarvittaessa kouluttaa kaikkia elintarviketyöntekijöitä
elintarvikehygieniassa.
Työnantaja vastaa siitä, että hygieniapassi on kaikilla henkilöillä, joilta se vaaditaan.
Elintarvikealan toimija voi kysyä lisätietoja oman kunnan elintarvikevalvonnasta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.7.2022