Haku hygieniapassitestaajaksi

Elintarvikelain (23/2006) 28 §:n mukaan Ruokavirasto voi hyväksyä hakemuksesta henkilön hygieniapassitestaajaksi, mikäli hakija täyttää jonkin 28 §:ssä 1 momentissa asetetun hyväksymisperusteen. Ruokavirasto on antanut päätöksen, jolla hygieniapassitestaajahaku avataan 17.05.2021 klo 9.00 – 28.05.2021 klo 16.15 väliseksi ajaksi.

Hyväksymisperusteet

Ruokavirasto voi hakemuksesta hyväksyä hygieniapassitestaajaksi henkilön:

1) jolla on 35 §:ssä edellytetty korkeakoulututkinto (soveltuva yliopisto-, korkeakoulu-, ammattikorkeakoulu- tai teknillinen opistotason tutkinto)

TAI

2) joka on tutkinnon tai aineenhallinnan osalta kelpoinen korkeakoulun tai Opetushallituksen toimialaan kuuluvan oppilaitoksen elintarvikehygieniaan liittyvän lehtorin tai opettajan virkaan tai toimeen (opettajan pedagoginen pätevyys ja mielellään ylempi korkeakoulututkinto elintarvikehygienian alalta suoritettuna)

Kohdan 1) perusteella voivat hakea ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet elintarvikealan ammattilaiset, joiden tutkinto pätevöittää elintarvikevalvontaviranomaisen tehtävään.  Esimerkkejä soveltuvista korkeakoulututkinnoista voi olla eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto, elintarviketieteen maisterin tutkinto, elintarvikeinsinöörin tutkinto, joihin kaikkiin on sisältynyt riittävä määrä elintarvikehygienian opintoja.

Kohdan 2) perusteella voivat hakea elintarvikealan opettajat, joilla on opettajan pedagoginen pätevyys ja mielellään ylempi korkeakoulututkinto elintarvikehygienian alalta suoritettuna. Esimerkkejä mielellään ylemmistä korkeakoulututkinnoista voivat olla elintarviketieteen maisterin tutkinto, restonomin tutkinto ja kotitalousopettajan tutkinto, joihin kaikkiin on sisältynyt riittävä määrä elintarvikehygienian opintoja.

Kaikista tutkintotodistuksista (sisältäen opintorekisteriotteen) täytyy selkeästi käydä ilmi elintarvikehygieniaan liittyvät opinnot, joihin on täytynyt sisältyä opintoja elintarvikemikrobiologiasta, ruokamyrkytyksistä, hygieenisistä työtavoista, henkilökohtaisesta hygieniasta, puhtaanapidosta, omavalvonnasta ja elintarvikelainsäädännöstä.

Ennen hakemista velvollisuutesi on tutustua

 • Ruokaviraston päätökseen hygieniapassitestaajaksi hakemisesta ja hygieniapassitestaajan hyväksymisestä (dnro 1601/04.02.20.10/2021)
 • elintarvikelain hygieniaosaamisesta ja sen osoittamisesta säädettyihin pykäliin (23/2006, 27 §, 28 §, 78 §, 83 § ja 84 §)
 • Ruokaviraston määräykseen hygieniaosaamisesta (5/2020)
 • Ruokaviraston ohjeeseen hygieniapassitestaajan toiminnasta (16020/8).

Löydät päätöksen, lain, määräyksen ja ohjeen tämän sivun oikeasta reunasta.

Hinta

Ruokavirasto perii hakemuksen (sekä hyväksytyn että hylätyn) käsittelystä maa- ja metsätalousministeriön asetuksen Ruokaviraston maksullisista suoritteista (161/2021) maksutaulukkoliitteen mukaisen maksun, joka on tällä hetkellä 88,00 EUR/tunti. Maksu peritään riippumatta siitä, onko hakemuksen käsittelyn lopputulos hakijan kannalta myönteinen tai kielteinen (161/2021 5 §). 

 • Jos olet toimittanut hakemuksesi Ruokavirastoon ohjeiden mukaan ja hakemuksesi perusteella Ruokavirasto voi ratkaista asian heti, veloittaa Ruokavirasto hakemuksen käsittelystä yhden tunnin käsittelymaksun.
 • Jos et ole toimittanut hakemusta Ruokavirastoon ohjeiden mukaan/olet toimittanut sen vain osittain ja/tai hakemuksen perusteella Ruokavirasto joutuu pyytämään sinulta lisäselvityksiä, tai hakemuksen käsittelyaika venyy muusta sinusta johtuvasta syystä, veloittaa Ruokavirasto hakemuksen käsittelystä ensimmäisen tunnin lisäksi 88€/ alkava tunti.

 

Hakuohjeet

Hae hygieniapassitestaajaksi seuraavalla tavalla. Huomioi, että toimitat hakulomake Ruokavirastoon kahdesti (sähköisesti verkossa ja sähköpostin liitteenä):

Sähköinen hakulomake

 1. Täytä sähköinen hakulomake. HUOM! Varaa tähän riittävästi aikaa! Pääset täyttämään sähköisen hakulomakkeen tämän sivun alalaidassa olevan linkin ”Haku hygieniapassitestaajaksi” kautta. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, lue tarkemmat ohjeet sähköisen hakulomakkeen täyttämisestä.
 2. HUOM! Tulosta sähköinen hakulomake paperiversioksi ja allekirjoita Tarvitset tämän sähköpostia varten.
 3. Lähetä sähköinen hakulomake Ruokavirastoon verkossa.

Sähköposti

 1. Skannaa tulostettu ja allekirjoitettu hakulomake.
 2. Skannaa ne tutkintotodistukset, joilla perustelet valitsemasi hakuperusteen pätevyyttäsi. Tutkintotodistuksista täytyy käydä ilmi myös kaikki tutkinnossa suoritetut opinnot/kurssit.
 3. Lähetä skannattu hakulomake liitteineen sähköpostilla Ruokaviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi.
 4. Kirjoita sähköpostin otsikoksi ”Hakemus hygieniapassitestaajaksi”.
 5. Hakemusta tai liitteitä ei palauteta.

HUOM! Sähköisen hakemuksen ja sähköpostin liitteineen tulee olla Ruokavirastossa viimeistään 28.05.2021 klo 16.15. Huomioithan, että ehdit lähettämään molemmat Ruokavirastoon määräaikaan mennessä. Määräajan ulkopuolella tulleita hakemuksia ei käsitellä.

HUOM! Jos nimesi on muuttunut tutkintotodistuksen saamisen jälkeen, liitä hakemukseen virallinen todistus, josta nimen muutos käy ilmi (esim. virkatodistus)!

 

Sähköisen hakulomakkeen täyttäminen

 1. Kun olet täyttänyt sähköisen hakulomakkeen tietokentät, esikatsele lomaketta ja tarkasta tietojen oikeellisuus.
 2. Mikäli tiedoissa on korjattavaa, sulje esikatseluruutu ja palaa korjaamaan tietoja. Lomakkeen tietoja pääset korjaamaan klikkaamalla taulukosta asianomaista kohtaa (esim. 1. Hakijan tiedot).
 3. Kun olet täyttänyt lomakkeen, tulosta se esikatseluruudusta.
 4. On tärkeää, että suljet tulostamisen jälkeen esikatseluruudun ja lähetät sähköisen hakulomakkeen Ruokavirastoon painamalla vihreää "lähetä" -painiketta.
 5. Hakemukseen kirjatut tiedot tallentuvat väliaikaisesti Ruokaviraston Kysymyspankki-tietojärjestelmään odottamaan hakemuksen käsittelyä.
 6. Jos Ruokavirasto hyväksyy hakemuksesi, antamasi tiedot tallennetaan Kysymyspankkiin ja niitä käytetään esimerkiksi hygieniapassien toimittamiseen ja laskutukseen sekä yhteydenpitoon Ruokaviraston ja testaajan välillä. Jos Ruokavirasto ei hyväksy hakemustasi tai perut hakemuksesi, poistaa Ruokavirasto tietosi Kysymyspankista.

Jos et jostain syystä saa pdf-muodossa olevaa hakulomaketta auki esikatselua varten, kuittaa tietojen syöttö vihreällä "lähetä" -painikkeella ja laita sähköpostilla ilmoitus osoitteeseen hygieniapassi@ruokavirasto.fi siitä, että täytit sähköisen hakemuksen, mutta et saanut lomaketta tulostettua. Ruokavirasto tulostaa antamasi tiedot pdf-hakulomakkeelle ja lähettää sen antamaasi sähköpostiosoitteeseen tarkistettavaksi, tulostettavaksi ja allekirjoitettavaksi, jonka jälkeen voit lähettää sen tarvittavine liitteineen Ruokaviraston kirjaamoon.

Siirry täyttämään hakemusta tästä: Haku hygieniapassitestaajaksi (avataan 17.05.2021 klo 9.00)

Hakemusten suuresta määrästä johtuen käsittelyajat voivat olla pitkiä. Turhan työn välttämiseksi tarkista ennen hakemuksen lähettämistä sähköpostilla, että tarvittavat liitteet ovat mukana. Tarkista myös, että olet merkinnyt hakemukseen oikean perusteen hyväksymiselle (1. elintarvikevalvontaviranomaiselta edellytetty pätevyys tai 2. elintarvikehygienia-alan opettajan pätevyys).

 

Sivu on viimeksi päivitetty 14.4.2021