Haku osaamistestaajaksi on suljettu toistaiseksi

Haku osaamistestaajaksi on suljettu toistaiseksi.

Ruokavirasto ei käsittele osaamistestaajaksi hyväksymistä koskevia hakemuksia 10.11.2015 alkaen toistaiseksi. Elintarvikelain (23/2006) 28 §:n 1 momentin mukaan Ruokavirasto hyväksyy osaamistestaajia siinä määrin, mikä mahdollistaa osaamistestaajien alueellisesti tasapuolisen saavutettavuuden sekä osaamistestaajien riittävän valvonnan. Ruokavirasto katsoo, että osaamistestaajien kokonaismäärä (noin 2000 osaamistestaajaa eri puolilla Suomea) on elintarvikelain tarkoittamalla tavalla riittävä toistaiseksi.

Osaamistestaajahaun avaamisesta tehdään päätös siinä vaiheessa, kun katsotaan uusille osaamistestaajille olevan riittävää tarvetta. Osaamistestaajahakua ei ole tarkoitus avata lähiaikoina.

Ruokaviraston päätös osaamistestaajahaun sulkemisesta toistaiseksi suomeksi

 

Sökningen som kompetenstestare är stängd tills vidare.

Efter den 10 november 2015 handlägger Livsmedelsverket inte längre ansökningar för godkännande som kompetenstestare. Detta gäller tills vidare. Enligt 28 § 1 momentet i livsmedelslagen (23/2006) ska Livsmedelsverket godkänna kompetenstestare till ett antal som leder till en regionalt sett jämlik tillgång på kompetenstestare samt en tillräcklig tillsyn över kompetenstestare. Livsmedelsverket anser att det totala antalet kompetenstestare (cirka 2 000 kompetenstestare runt om i Finland) är utifrån livsmedelslagen tillräckligt tills vidare.

Det beslutas om att öppna sökningen till kompetenstestare först när man i något skede anser att behovet av nya kompetenstestare är tillräckligt stort. Det finns inga planer på att inom den närmaste framtiden öppna sökningen till kompetenstestare.

Livsmedelsverkets beslut om att tills vidare stänga sökningen till kompetenstestare på svenska