Haku hygieniapassitestaajaksi on suljettu toistaiseksi

Haku hygieniapassitestaajaksi on suljettu toistaiseksi.

Ruokavirasto ei käsittele hygieniapassitestaajaksi hyväksymistä koskevia hakemuksia 28.5.2021 alkaen toistaiseksi.

Hygieniapassitestaajahaun avaamisesta tehdään päätös siinä vaiheessa, kun katsotaan uusille testaajille olevan riittävää tarvetta. Hakua ei ole tarkoitus avata lähiaikoina.

Ruokaviraston päätös hygieniapassitestaajahaun sulkemisesta toistaiseksi

 

Sökningen som hygienpasstestare är stängd tills vidare.

Efter den 28 maj 2021 handlägger Livsmedelsverket inte längre ansökningar för godkännande som hygienpasstestare. Detta gäller tills vidare.

Det beslutas om att öppna sökningen till hygienpasstestare först när man i något skede anser att behovet av nya testare är tillräckligt stort. Det finns inga planer på att inom den närmaste framtiden öppna sökningen till testare.

Livsmedelsverkets beslut om att tills vidare stänga sökningen till hygienpasstestare

Sivu on viimeksi päivitetty 28.5.2021