Hygieniapassitesti valinnan mukaan joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä!

6. helmikuuta 2020

Elintarvikelain (23/2006) mukaan Ruokavirasto voi antaa tarkempia määräyksiä testissä käytettävistä kielistä. Ruokaviraston määräyksen hygieniaosaamisesta (23/2019) mukaan kaikissa hygieniapassitesteissä käytetään suomen-, ruotsin- ja/tai englanninkielistä Ruokaviraston testilomaketta.

Aikaisemmin normaalin hygieniapassitestin pystyi suorittamaan vain suomen tai ruotsin kielellä. Englanninkielinen testi vaati osallistumista erityistilannetestiin. Nyt normaalin hygieniapassitestin voi suorittaa suomen, ruotsin tai englannin kielellä (suomen/ruotsin/englanninkielinen testilomake). Englanninkielinen testi ei vaadi enää erityistilannetestiä.

Hygieniapassitestejä järjestävät ja hygieniapasseja myöntävät Ruokaviraston hyväksymät hygieniapassitestaajat. Luettelo testaajista löytyy Ruokaviraston sivulta.

Lisätietoja: hygieniapassi@ruokavirasto.fi, Palvelunumero 029 5300 402 tiistaisin klo 9-12.