Venäjä/ Euraasian talousliitto

Vaatimukset Venäjälle matkustaessa

 1. Tunnistusmerkintä, max. 2 eläintä sallittu ilman tuontilupaa 
 2. Rokotukset viimeistään 20 päivää ennen matkaa, mikäli niitä ei ole rokotettu viimeisen 12 kk aikana (voivat olla myös yksityisen eläinlääkärin merkitsemät)
  • koirille rabiesta, penikkatautia, hepatiittia, virusenteriittiä, parvo- ja adenovirusinfektioita ja leptospiroosia vastaan
  • kissoille rabiesta ja kissaruttoa vastaan
  • kuitenkaan alle 3 kk:n ikäisille pennuille ei vaadita rabiesrokotusta (muut kyllä)
 3. Kunnan-/ kaupungineläinlääkärin suorittama eläimen kliininen tutkimus on marraskuusta 2019 alkaen tehtävä 14 päivän sisällä ennen matkalle lähtöä
 4. Kunnan-/ kaupungineläinlääkärin vakuutus koiran/ kissan alkuperästä eläinten tartuntataudeista vapaalta alueelta

 HUOM! Venäjä hyväksyy EU-lemmikkipassin!

Ruokavirastoon on saapunut paljon kyselyjä Euraasian talousliiton asettamista tuontivaatimuksista muun muassa koirille ja kissoille.

Tiedot perustuvat Venäjän viranomaisen Rosselhoznadzorin ja Euraasian talousliiton lainsäädäntöön.

Venäjän viranomaiset ovat tehneet venäjänkielisen videon lemmikin viennistä. Videon löydät täältä: Venäjän viranomaisten lemmikkivideo  . 

Olemme koonneet oheen Euraasian talousliiton tuonnin ehdot koirille ja kissoille. Ehdot on merkitty tekstiin kursiivillaRuokavirasto ei vastaa tietojen ajantasaisuudesta. Kansallisen Eläintautilakimme 441/2013 69 § mukaan lemmikin viejä/ lähettäjä/ omistaja on vastuussa kohdemaan ja mahdollisen EU:n ulkopuolisen kauttakulkumaan asettamien vaatimusten selvittämisessä. 

Pyydämme huomioimaan, että Venäjän eläinlääkinnällinen rajatarkastus tarkastaa saapuvat koirat Euraasian talousliiton lainsäädäntöä vasten. Venäjän viranomainen voi suorittaa rajatarkastuksia niin Venäjälle mentäessä kuin Venäjältä poistuttaessa. Mikäli Venäjän viranomainen havaitsee rajatarkastuksessa, että koiralta puuttuu esimerkiksi voimassa oleva leptospiroosi-rokote, Venäjän viranomainen ratkaisee asian kulloinkin heillä voimassa olevien säännösten ja ohjeiden mukaisesti. Mahdollisista seuraamuksista meillä ei ole tietoa. Koiraa Venäjälle vietäessä todennäköistä on, että koira käännytetään takaisin Suomeen.

EU-lemmikkieläinpassi lemmikkieläimen matkustusasiakirjana

Venäjä hyväksyy EU-lemmikkieläinpassin eläimen terveyttä koskevana asiakirjana, terveystodistuksena.

EU-lemmikkieläinpassissa olevat Venäjän vaatimat rokotusmerkinnät (katso jäljempänä ”Vaadittavat rokotukset”) voivat olla yksityisen praktiikan vahvistamia. Huomioittehan, että rokotusvaatimuksiin sisältyy myös rokotus leptospiroosia vastaan.

Edellisten lisäksi EU-lemmikkieläinpassissa on oltava seuraavat kaupungin/ kunnaneläinlääkärin merkinnät:

 • merkintä kaupungin/ kunnaneläinlääkärin ennen matkaa suorittamasta kliinisestä tutkimuksesta (katso ”Kliininen tutkimus”).

 • Kaupungin/ kunnaneläinlääkärin vakuutus koiran alkuperästä eläinten tartuntataudeista vapaalta alueelta (katso ”Vakuutus eläintautitilanteesta”).

Suomeen palattaessa EU:n ja Suomen tuontivaatimusten täyttyminen osoitetaan EU-lemmikkieläinpassilla. EU-lemmikkieläinpassissa on oltava siis sekä Venäjän että Suomen edellyttämät vaatimusten mukaiset merkinnät.

Lisätietoja Ruokavirasto.fi -sivuilla: EU-lemmikkieläinpassi

Kliininen tutkimus

Kliinisen tutkimuksen on oltava toimivaltaisen tahon suorittama. Tutkimus on oltava suoritettu 14 päivän sisällä ennen lähtöä.

Kliininen tutkimus on oltava suoritettu kaupungin/ kunnaneläinlääkärin toimesta 1–14 päivää ennen lähtöä. Tästä tarkastuksesta on oltava kunnaneläinlääkärin merkintä EU-lemmikkieläinpassissa kohdassa ”Kliininen tutkimus”.

Lisätietoja kaupungin/kunnaneläinlääkäreistä Ruokavirasto.fi -sivuilla: Kaupungin/kunnaneläinlääkärit

Kunnaneläinlääkärin vakuutus eläintautitilanteesta

Sen lisäksi että lemmikkieläin on todettu kliinisesti terveeksi, se tulee tilalta, jossa ei ole todettu pernaruttoa viimeisen 20 päivän aikana sekä tilalta tai hallinnolliselta alueelta, jossa ei ole todettu rabiesta tai tuberkuloosia viimeisen 6 kuukauden aikana

Tämä vaatimus voidaan vahvistaa esimerkiksi EU-lemmikkieläinpassissa kohdassa ”Muuta”. Todistuksen koiran/kissan alkuperästä eläinten tartuntataudeista vapaalta alueelta voi Suomessa passiin vahvistaa ainoastaan virkaeläinlääkärinä kaupungin/ kunnaneläinlääkäri. Kaupungin/ kunnaneläinlääkärit todistavat tautivapaudet oman valvonta-alueensa/ kuntansa osalta.  

Kohdassa ”Muuta” voidaan tautivapaus ilmoittaa esimerkiksi alla olevan mallin mukaisesti. Todistus vahvistetaan allekirjoituksella, nimenselvennyksellä, tittelillä ja virallisella leimalla:

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the dog/ cat exported from Finland to the Russian Federation originate from farm officially free of anthrax during the last 20 days and from farm or an administrative area officially free from rabies and tuberculosis during the last 6 months.

 

_____________________________

Signature of the Official Veterinarian

                                                                                  Official stamp

_____________________________

Name and position in capital letters

 

Lisätietoja eläintautien esiintymisestä Suomessa Ruokavirasto.fi -sivuilla: Eläintaudit

 

Vaadittavat rokotukset

Koirat on rokotettava viimeistään 20 päivää ennen matkustamista, mikäli niitä ei ole rokotettu viimeisen 12 kuukauden aikana, seuraavia tauteja vastaan: rabies (rabiesta vastaan rokottamattomien koirien maahantuonti ja siirtely Venäjällä on kielletty), canine distemper, hepatiitti, virusenteriitti, parvo- ja adenovirusinfektiot, leptospiroosi.

Kissat on rokotettava samoin ehdoin rabiesta ja kissaruttoa vastaan.

Alle 3 kk:n ikäisille pennuille ei vaadita rabies rokotetta. 

Kaikkien rokotusten tulee olla voimassa.

Lisätietoja koirarokotteista Suomessa Ruokavirasto.fi -sivuilla: Koirien rokotteet

Koirien ekinokokkoosilääkitys Suomeen palattaessa (esimerkiksi näyttelymatkat)

Otathan huomioon, että koirat on lääkittävä ekinokokkoosia aiheuttavaa heisimatoa vastaan 1–5 vuorokautta ennen Suomeen paluuta. Suosittelemme, että koiralle annetaan heisimatolääkitys Suomessa ennen matkaa kaksi kertaa noudattaen niin sanottua 28 vuorokauden sääntöä. 28 vuorokauden sääntöä voidaan käyttää ainoastaan, jos matkat EU:n ulkopuolelle kestävät alle 28 päivää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että koira lääkitään Suomessa kahtena päivänä (lääkityksillä oltava vähintään 24 tunnin väli) ja takaisin Suomeen palattaessa kolmannen kerran enintään 28 päivän kuluessa Suomessa viimeisimmän Suomessa annetun lääkitykseen jälkeen. Merkinnät ja vahvistukset annetusta loislääkityksistä merkitään EU-lemmikkieläinpassiin Suomessa suomalaisen eläinlääkärin toimesta. Tällöin lääkitystä ei tarvitse antaa ja vahvistaa EU-lemmikkieläinpassiin Venäjällä näyttelymatkalla venäläisen eläinlääkärin toimesta.

Lisätietoa ekinokokkoosilääkityksestä Ruokavirasto.fi -sivuilla: Usein kysyttyä ekinokokkoosilääkityksestä

Kaksi lemmikkiä per matkustaja

Venäjälle saa viedä korkeintaan kaksi omaa lemmikkiä yhtä omistajaa kohden.

Venäjältä poistuttaessa on hyvä huomioida, että omistajalla on mukanaan sama määrä lemmikkejä (max 2/ hlö) ja samat lemmikit kuin maahan saavuttaessa. Mikäli määrä tai lemmikkitiedot eivät Venäjällä poistuttaessa täsmää, Venäjän rajaviranomainen voi tulkita sinun joko myyneen tai ostaneen näyttelymatkasi aikana lemmikin ja määrätä sen mukaiset seuraamukset.

Lista eläinlääkinnällisen tarkastuksen alaisista tuotteista mukaan lukien koirat (koirat löytyvät asetuksen listasta (”List”) riviltä 6, cn-koodilla 0106): Decision 294 of the Customs Union Commission

Suomen puolella rajaa sovelletaan eri vaatimuksia sallittujen lemmikkien määrässä. Omistajalla saa olla mukanaan Suomeen/EU:n alueelle tultaessa max. 5 lemmikkiä, joita ei tuoda Suomeen tarkoituksena luovuttaa tai myydä ne eteenpäin.

Paluu Suomeen

Suomen tulli tarkastaa osana tullivalvontaa näyttelystä Suomeen palaavat koirat. Koirat on tuotava hyväksyttyjen rajanylityspaikkojen kautta.

Suomeen palattaessa EU:n ja Suomen tuontivaatimusten täyttyminen osoitetaan EU-lemmikkieläinpassilla. EU-lemmikkieläinpassissa on oltava Suomen edellyttämät vaatimusten mukaiset merkinnät. Tutustu hyvin tuonnin ehtoihin. Lisätietoja tuonnin ehdoista voi tiedustella Ruokaviraston rajaeläinlääkäreiltä sähköpostitse.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2021