Tuliaistuonti

Tuliaistuonnilla ja muulla yksityisellä tuonnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä elintarvikkeiden tai muiden tuotteiden sellaista tuontia, jossa yksityishenkilö tuo tuotteita käytettäväksi hänen omassa yksityistaloudessaan. Vaatimukset ja rajoitukset vaihtelevat eläin- ja kasvilajien ja alkuperämaan mukaan, ja ne perustuvat alkuperämaan tautitilanteeseen. Vaatimukset ja lainsäädäntö ovat myös erilaiset koskien yksityistä tuontia EU-alueelta ja EU-alueen ulkopuolelta.

Elintarvikkeiden tuliaistuonti

Kasvien ja kasvituotteiden tuliaistuonti

Siementen tuliaistuonti

Puutuotteiden tuonti omaan käyttöön

Jos tuotteita tuodaan muuta tarkoitusta varten kuin omaan yksityiseen käyttöön, tulee noudattaa kaupallista tuontia koskevia vaatimuksia. Lisätietoja: tuonti ja vienti.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 23.7.2020