Elintarvikkeiden tuliaistuonti

Lihan, maidon ja muiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden tuonnissa on rajoituksia

Sian ja villisian lihan, -raakalihavalmisteiden, -lihavalmisteiden ja muiden sian- tai villisian lihaa sisältävien tuotteiden tuontia on rajoitettu afrikkalaisen sikaruton takia Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Unkarin, Romanian, Bulgarian, Slovakian, Italian (Sardinia), Belgian ja Kreikan alueilta EU:ssa.

Afrikkalaisen sikaruton ajankohtainen tilanne tulee tarkistaa paikallisilta viranomaisilta tai yhteystahoilta, koska tautitilanne muuttuu nopeasti.

EU:n ulkopuolella afrikkalaista sikaruttoa esiintyy mm. Venäjällä, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Moldovassa, Georgiassa ja Serbiassa sekä Euroopan ulkopuolella Kiinassa ja sen naapurimaissa ja useissa Afrikan maissa.

Tuontirajoitukset on selostettu ohjeessa ja esitteessä matkustajille. Rajoitukset koskevat myös metsästystuliaisia! 

Infovideon kansi matkailijoille afrikkalaisesta sikarutosta.Infovideo matkailijoille afrikkalaisesta sikarutosta

 

Tuliaiset muista EU-jäsenmaista

Elintarvikkeet

Mikäli yksityishenkilö tuo eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n alueelta Suomeen käytettäväksi hänen yksityistaloudessaan, puhutaan tuliaistuonnista. Eläinperäisiin elintarvikkeisiin, jotka yksityishenkilö tuo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta omaan käyttöönsä, tai jotka lähetetään yksityishenkilölle käytettäväksi tämän yksityistaloudessa, ei kohdistu virallista eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvontaa. Yksityiseen käyttöön tarkoitettuna tuontina voi tuoda sellaisen määrän eläinperäisiä elintarvikkeita tai niitä sisältäviä tuotteita, jonka yksityishenkilön voidaan kohtuudella arvioida kuluttavan omassa yksityistaloudessaan. Kaikessa yksityisessä tuonnissa pitää huomioida eläintautien leviämisen riskien takia asetetut rajoitukset. 

Lisätietoja lihatuotteiden tuliaistuonnin rajoituksista EU-alueella.

Muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden tuliaistuontirajoituksista saa tietoa Tulli.fi, mistä löytyy myös tuliaisten verottoman tuonnin arvon euromääräinen yläraja.

Metsästystuliaiset

Matkustaja saa tuoda mukanaan edellä mainituista maista itse ampumansa riistaeläimen tai riistaeläimet, ellei maan eläintautitilanteen takia tuontia ole kielletty. Afrikkalaisen sikaruton esiintymisalueilta ei saa tuoda metsästettyä villisikaa Suomeen. Eläintautien esiintymisalueet ja tarkemmat rajoitukset löytyvät EU-alueen suojapäätöksistä. Lisäksi tuonnissa on noudatettava verottoman tuonnin ylärajaa ja uhanalaisten lajien kauppaa koskevia CITES- määräyksiä. 

Muu kuin yksityinen tuonti EU-alueella

Mikäli eläinperäisiä elintarvikkeita tuodaan EU:n alueelta Suomeen kaupallisessa tarkoituksessa (jakeluun tai myyntiin) tai muuhun tarkoitukseen kuin käyttöön omassa yksityistaloudessa, toiminta kuuluu kuntien tekemän elintarvikevalvonnan (Oiva-valvonta) piiriin. Tutustu tarkemmin eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuontiin.

Tuliaiset ja muu yksityinen tuonti EU:n ulkopuolelta

Eläinperäisten elintarvikkeiden tuonti EU:n ulkopuolelta on hyvin rajoitettua. Lisätietoja elintarvikkeiden tuliaistuonnin rajoituksista EU:n ulkopuolelta. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 26.5.2020