Elintarvikkeiden tuliaistuonti

Älä tuo afrikkalaista sikaruttoa Suomeen!

Sian ja villisian lihan, raakalihavalmisteiden, sianlihavalmisteiden ja muiden sianlihaa sisältävien tuotteiden tuontia on rajoitettu afrikkalaisen sikaruton takia Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Unkarin, Romanian, Bulgarian, Slovakian, Belgian ja Italian (Sardinia) alueilta EU:ssa.

Afrikkalaisen sikaruton ajankohtainen tilanne tulee tarkistaa paikallisilta viranomaisilta tai yhteystahoilta, koska tautitilanne muuttuu nopeasti.

EU:n ulkopuolella afrikkalaista sikaruttoa esiintyy mm. Venäjällä, Ukrainassa, Valko-Venäjällä, Moldovassa, Georgiassa ja Serbiassa sekä Euroopan ulkopuolella Kiinassa ja sen naapurimaissa ja useissa Afrikan maissa.

Tuontirajoitus koskee myös metsästystuliaisia! 

Infovideon kansi matkailijoille afrikkalaisesta sikarutosta.Infovideo matkailijoille afrikkalaisesta sikarutosta

 

Tuliaiset muista EU-jäsenmaista

Elintarvikkeet

Mikäli yksityishenkilö tuo eläinperäisiä elintarvikkeita EU:n alueelta Suomeen käytettäväksi hänen yksityistaloudessaan, puhutaan tuliaistuonnista. Eläinperäisiin elintarvikkeisiin, jotka yksityishenkilö tuo toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta omaan käyttöönsä, tai jotka lähetetään yksityishenkilölle käytettäväksi tämän yksityistaloudessa, ei kohdistu virallista eläinperäisten elintarvikkeiden sisämarkkinatuonnin valvontaa eli ensisaapumisvalvontaa. Yksityiseen käyttöön tarkoitettuna tuontina pidetään sellaista määrää eläinperäisiä elintarvikkeita tai niitä sisältäviä tuotteita, jonka yksityishenkilön voidaan kohtuudella arvioida kuluttavan omassa yksityistaloudessaan. Tuliaistuonnista ei tarvitse tehdä ensisaapumisilmoitusta Ruokavirastoon. Kaikessa yksityisessä tuonnissa pitää kuitenkin huomioida eläintautien leviämisen riskien takia asetetut rajoitukset.

Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta ja siihen liittyvistä tuliaistuonnin rajoituksista (EU-alue).

Muiden kuin eläinperäisten elintarvikkeiden tuliaistuontirajoituksista saa tietoa Tulli.fi, mistä löytyy myös tuliaisten verottoman tuonnin arvon euromääräinen yläraja.

Metsästystuliaiset

Matkustaja saa tuoda mukanaan edellä mainituista maista itse ampumansa riistaeläimen tai riistaeläimet, ellei maan eläintautitilanteen takia tuontia ole kielletty. Eläintautien esiintymisalueet ja tarkemmat rajoitukset löytyvät EU-alueen suojapäätöksistä. Lisäksi tuonnissa on noudatettava verottoman tuonnin ylärajaa ja uhanalaisten lajien kauppaa koskevia CITES- määräyksiä. 

Kaupallinen toiminta

Mikäli eläinperäisiä elintarvikkeita tuodaan EU:n alueelta Suomeen kaupallisessa tarkoituksessa (jakeluun tai myyntiin) tai muuhun tarkoitukseen kuin käyttöön omassa yksityistaloudessa, toiminta kuuluu ensisaapumisvalvonnan piiriin ja siitä tulee ilmoittaa Ruokavirastoon. Tutustu tarkemmin ensisaapumistoimintaan.

Tuliaiset ja muu yksityinen tuonti EU:n ulkopuolelta

Eläinperäisten elintarvikkeiden tuonnissa EU:n ulkopuolelta on paljon rajoituksia. 

Lisätietoja afrikkalaisesta sikarutosta ja siihen liittyvistä yksityisen tuonnin rajoituksista (EU:n ulkopuolelta). 

Lisätietoa yksityisestä tuonnista EU:n ulkopuolelta.