Taimien ja siementen ostaminen internetissä

Etämyynnissä eli internet-kaupassa noudatetaan samoja sääntöjä kuin muussakin siementen ja taimien kaupassa. Säännöt koskevat sekä yrityksiä että yksityisiä kansalaisia, ja niiden tarkoitus on muun muassa estää kasvintuhoojien leviämistä ja varmistaa kylvösiemenen laatua. EU-maista tuonti on vapaampaa kuin EU:n ulkopuolelta. Ennen taimien tai siementen tilaamista tulee selvittää tuontiehdot.  Ruokaviraston lisäksi tulli valvoo siementen ja taimien tuontia.

Tilaaminen toisesta EU-maasta

Siemenet

Kaiken myynnissä olevan kylvötarkoitukseen käytetyn siemenen on oltava sertifioitua. Tämä koskee myös internet-myyntiä. Sertifioitu tarkoittaa Ruokaviraston tai toisen EU-maan viranomaisen virallisesti tarkastamaa ja hyväksymää. Lajikkeen pitää olla Suomen tai EU:n lajikeluettelossa. Ruokavirasto valvoo markkinoilla olevia siemeneriä eli tekee siemenkaupan markkinavalvontaa.

Suomessa saa markkinoida ainoastaan siementä, joka on sertifioitua ja jonka lajike on Suomen tai EU:n lajikeluettelossa. Sertifioidun siemenerän tunnistaa siemenpakkauksen päällä olevasta vakuustodistuksesta. Vihanneskasvien siemenet ovat yleensä hyväksytty standardisiemeneksi, ST. Vihanneskasvien vakuustodistuksen tiedot ovat usein tulostettu tai painettu suoraan siemenpussiin, erillinen vakuustodistus on vain ammattikäyttöön tarkoitetuilla siemenillä. Siementen markkinoijan tulee rekisteröityä Ruokaviraston elinkeinoharjoittajarekisteriin. Kun kansalainen tuo siemeniä omaan käyttöön EU:n alueelta, tuojan ei tarvitse rekisteröityä eikä tehdä ilmoitusta tuonnista Ruokavirastolle.

Taimet ja elävät kasvit

EU:n sisällä vaatimukset myytäville taimille ovat pääosin yhteiset, joten suurimmaksi osaksi taimia voi tilata vapaasti EU:n alueelta. Poikkeuksena ovat tulipoltteen isäntäkasvit, joita saa tilata vain, jos ne on kasvatettu tulipoltteesta vapaalla alueella ja niillä on suoja-aluekasvipassi (ZP-kasvipassi). Tiedustele siis ennen tilaamista, onko tulipoltteen isäntäkasveilla ZP-kasvipassi. Tulipoltteen isäntäkasveja ovat esimerkiksi omenapuut, päärynäpuut, tuomipihlajat, orapihlajat, pihlajat, tuhkapensaat ja ruusukvittenit.


Tuonti EU:n ulkopuolisista maista

Siemenet

Maahantuojayrityksen tulee rekisteröityä elinkeinoharjoittajarekisteriin (katso edellä).
Suomeen saa tuoda siemeniä sellaisista maista, joiden siementarkastusjärjestelmällä on vastaavuus EU:n siementuotantojärjestelmän kanssa. Lajikkeen on oltava EU:n lajikeluettelossa, siemenerän on oltava sertifioitua ja pakkauksissa vakuustodistus kiinnitettynä. Lisäksi kaikki lajit vaativat kasvinterveystodistuksen 14.12.2019 alkaen.
Jokaisesta siemenen tuontitapahtumasta on maahantuojan tehtävä tuonti-ilmoitus siemenyksikköön. Siemenyksikkö tarkistaa tuonti-ilmoituksen ja palauttaa sen maahantuojalle. Maahantuoja esittää tuonti-ilmoituksen tullille.

Yksityishenkilöllä, joka tuo satunnaisesti kylvösiementä omaan käyttöön, ei ole rekisteröitymisvelvoitetta, jos tuotava siemenmäärä on enintään 200 g ja tuonti tapahtuu maasta jolla on vastaavuus EU:n siementuotantojärjestelmän kanssa.

Taimet ja elävät kasvit

Katso Matkustus>Tuliaistuonti -sivuilta ohjeet, jotka koskevat sekä matkustamista että kasvien tilaamista etämyyntinä.

 

Yhteydenotot

 

Sivu on viimeksi päivitetty 2.1.2020