Tietoa kasvitaudeista ja tuholaisista

Ruokaviraston sivuilta löydät tietoa karanteenituhoojista ja laatutuhoojista. Karanteenituhoojia kuten tulipoltetta, aasianrunkojääriä tai koloradonkuoriaisia ei saa esiintyä myytävissä kasveissa, kasvintuotannossa, luonnossa tai kotipuutarhoissa. Niitä havaittaessa tai epäiltäessä ilmoitetaan Ruokavirastoon: kasvinterveys@ruokavirasto.fi. Viranomaiset määräävät toimenpiteet karanteenituhoojien hävittämiseksi. Varhainen havaitseminen ja hävittäminen on tärkeää, jotta karanteenituhoojat eivät pääse leviämään laajemmalle.

Laatutuhoojia ei saa esiintyä myytävissä kasveissa, ja niiden torjunnasta vastaavat kasvien viljelijät ja myyjät. Laatutuhoojia ovat esimerkiksi monet hedelmä- ja marjakasvien kasvitaudit ja tuholaiset.

Karanteenituhoojista ja laatutuhoojista löydät tietoa ja kuvia Ruokaviraston sivuilta. Muista kasvintuhoojista löydät tietoa sivun oikean reunan linkeistä.

Kasvintuhoojalaboratorio tutkii näytteitä

Ruokaviraston kasvintuhoojalaboratorio tutkii maksullisena palveluna myös kotipuutarhojen näytteitä ja selvittää mikä kasvintuhooja on kyseessä. Jos haluat lähettää kasvitauti- tai tuholaisnäytteen, katso lisätiedot laboratorion sivuilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.7.2022