Kahvin suodatinpaperia on turvallista käyttää

2. maaliskuuta 2021

Kuluttaja-lehden oikaisu 4.3.2021
Oikaisu Kuluttaja 1/2021:n suodatinpussitestiin: laboratorio mittasi lyijypitoisuudet väärin

Kuluttajalehdessä 1/2021 on ollut juttu kahvin suodatinpapereista todetuista lyijypitoisuuksista ja se on herättänyt kuluttajissa huolestuneisuutta.

Kuluttajalehden tutkimuksessa esiintyneet lyijyn määrät olivat pieniä, vaikkakin ylittävät suodatinpapereita koskevassa Saksan BfR:n suosituksessa (XXXVI/1) lyijylle annetun raja-arvon. Kuluttajan pitäisi juoda kahvia hyvin suuria määriä päivittäin koko elämänsä ajan, jotta suodatinpusseista tuleva lyijy vaikuttaisi ihmisen terveyteen haitallisesti.

Suodatinpussit valmistetaan yleisesti ensikuidusta, joten niiden ei tyypillisesti pitäisi sisältää lyijyä kuin hyvin pieniä määriä mahdollisen kontaminoitumisen seurauksena. Suodatinpaperin valmistuksessa raaka-aineisiin ei lisätä lyijypitoisia ainesosia.

Suomalaisten lyijyaltistus pientä

Kansallisessa arviossamme (RUORI-projekti) suomalaisten aikuisten keskimääräinen lyijyaltistus oli 0,15 mikrogrammaa painokiloa kohden vuorokaudessa. Erityyppisistä kahveista tulevan altistuksen osuus siitä oli muutaman prosentin luokkaa. Paljon lyijyä sisältävän suodatinpaperin käyttö lisäisi kokonaisaltistusta vain hieman eikä sillä olisi kovin suurta merkitystä kuluttajan turvallisuuden kannalta.

Lisää tietoa suomalaisten lyijyaltistuksesta ja siihen liittyvästä riskistä pdf 

Suodatinpussien valmistajat ja maahantuojat vastaavat siitä, että ne ovat kuluttajan terveydelle turvallisia ja täyttävät EU:ssa elintarvikekontaktimateriaaleille asetettujen säädösten vaatimukset. Lainsäädännön mukaan elintarvikkeen kanssa kosketuksiin tulevista materiaaleista ei saa siirtyä niiden ainesosia sellaisia määriä, että ne voisivat tehdä elintarvikkeen ihmisen terveydelle haitalliseksi. Lainsäädännöllä ei kuitenkaan ole säädetty paperista ja kartongista siirtyvälle lyijylle mitään raja-arvoja ja sen vuoksi Kuluttajalehden teettämissä tutkimuksissakin siirtyvää määrää on verrattu Saksan BfR:n viranomaissuosituksiin.

Suodatinpapereitakin valvotaan kunnissa ja yritysten omavalvonnassa

Elintarvikevalvonta valvoo erilaisten kontaktimateriaalien valmistusta ja maahantuontia sekä tukkujakelua säännöllisillä valvontakäynneillä. Valvonnassa valvotaan valmistusprosesseja sekä erilaisia kontaktimateriaalia koskevia asiakirjoja, mm. toimijoiden omavalvonnan tutkimustuloksia ja muita materiaalien vaatimustenmukaisuutta osoittavia asiakirjoja. Valvontaa tehdään riskiperusteisesti kohdistamalla valvontaa eniten niihin toimintoihin ja toimijoihin, joita valvomalla saavutetaan suurimmat hyödyt kuluttajan turvallisuutta ajatellen.

Kuluttajalehden tutkimus antaa alan toimijoille hyvän syyn kiinnittää huomiota suodatinpaperien turvallisuuteen ja niistä siirtyvän lyijyn määrään. Kuluttajien kokonaisaltistuksen minimoimiseksi on perusteltua, että alan toimijat pyrkivät vähentämään suodatinpapereiden lyijypitoisuuksia omavalvonnan keinoin. Tätäkin asiaa voidaan ohjeistaa valvonnan yhteydessä.