Puolalaisen teurastamon rikollinen toiminta lopetettiin

29. tammikuuta 2019

Puolan elintarvikeviranomaiset ovat yhdessä poliisin kanssa ryhtyneet toimiin sairaita nautoja teurastaneen laitoksen laittoman toiminnan lopettamiseksi. Ostrów Mazowieckan alueella sijaitsevan teurastamon toiminta on todettu rikolliseksi ja laittomaan toimintaan syyllistyneet henkilöt ovat poliisin tutkinnassa. Teurastamosta löytyneet sairaat eläimet on lopetettu asianmukaisesti.

Puolan viranomaiset ovat päättäneet tutkia tapauksen vuoksi kaikki maan teurastamot yhdessä poliisin kanssa. Ruokaviraston saamien tietojen mukaan Euroopan komissio on ollut tiiviissä yhteydessä Puolan viranomaisiin. Puolaa on pyydetty jakamaan lisätietoja muille Euroopan unionin jäsenvaltioille hälytysjärjestelmien kautta. Komissio on edellyttänyt Puolaa jäljittämään kaiken lainsäädännön vastaisesti tuotetun lihan ja poistamaan sen heti markkinoilta.

Ruokavirasto ja yritykset selvittävät parhaillaan, olisiko Suomeen mahdollisesti tuotu naudanlihaa Ostrów Mazowieckan alueelta Puolasta.

Suomen elintarvikeviranomaiset valvovat toisista EU-jäsenvaltioista kuten Puolasta peräisin olevaa lihaa ja lihatuotteita riskiperusteisesti. Valvontaa tehostetaan, jos on syytä epäillä, että tuodut erät eivät täyttäisi vaatimuksia. Ensisijaisesti lihan turvallisuudesta ja laadusta vastaavat yritykset omavalvontasuunnitelmansa ja omien laatuvaatimustensa mukaisesti.

Ruokavirasto tiedottaa asiasta saatuaan lisätietoja.

Lisätietoja:
Elintarviketurvallisuusosaston johtaja Leena Räsänen, p. 050 388 6518