Tietoa vierasaineista

Evira on julkaissut kattavan tietopaketin noin 40 eri vierasaineesta tai vierasaineryhmästä. Raportissa kuvataan vierasaineiden esiintymistä elintarvikkeissa, niiden tutkimusta ja saanninarviointia, terveydellisiä haittavaikutuksia ja tärkeimpiä valvontatarpeita sekä lainsääntö. Raportti palvelee sekä eri viranomaisia ja tutkijoita että aihepiiristä kiinnostuneita kuluttajia.

Eviran julkaisu 2/2013  Elintarvikkeiden ja talousveden kemialliset vaarat (pdf)

Yhteensä 20 suomalaista vierasaineasiantuntijaa eri sektoritutkimuslaitoksista ja eri hallinnonaloilta on osallistunut raportin sisällön kirjoittamiseen ja tarkistamistyöhön.

Vierasainesivulle on koottu erikseen myös tietoa joistain vierasaineista, jotka ovat ajankohtaisia tutkimuksen, riskinarvioinnin tai valvonnan näkökulmasta.

Sivu on viimeksi päivitetty 9.4.2019