Etyleenioksidi

Mikä etyleenioksidi on?

Etyleenioksidi on aine, joka luokitellaan syöpää aiheuttavaksi aineeksi eli karsinogeeniseksi, soluissa mutaatioita aiheuttavaksi eli mutageeniseksi ja lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi. Aineelle ei ole pystytty asettamaan toksikologista raja-arvoa eikä turvallisen saannin rajaa. Tämän vuoksi ainetta ei saa päätyä elintarvikeketjuun lainkaan.

Mistä elintarvikkeista etyleenioksidia on löydetty?

Tähän mennessä etyleenioksidia on löydetty seesaminsiemenistä ja siemenistä valmistetusta öljystä sekä tahinista, inkivääriuutteesta sekä lisäaineena käytettävistä johanneksenleipäpuujauheesta (E410), guarkumista (E412) sekä ksantaanikumista (E415). Tietoa toteutuneista takaisinvedoista.

Miten etyleenioksidia on elintarvikkeisiin päätynyt?

Tästä ei ole tarkkaa tietoa. Tähän mennessä kaikkien elintarvikkeiden alkuperämaa on ollut EU:n ulkopuolella. Etyleenioksidia käytetään joissakin osissa maailmaa kasvinsuojeluaineena esimerkiksi siementen ja mausteiden sterilointiin. EU:ssa etyleenioksidin käyttö elintarvikkeiden steriloinnissa on kiellettyä.

Mitä, jos elintarvike sisältää etyleenioksidia?

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 396/2005 torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla on asetettu etyleenioksidin esiintymiselle enimmäismäärä. Asetetut enimmäismäärät eivät ole toksikologista turvallisuutta koskevia raja-arvoja. Ne ovat teknisiä ja perustuvat analyysimenetelmien määritystasoihin. Jos elintarvikealan toimija saa tietää, että hänen markkinoille tuomansa elintarvike sisältää etyleenioksidia yli lainsäädännössä asetetun enimmäismäärän, tulee yrityksen ryhtyä tuotteen takaisinvetotoimenpiteisiin ja tiedottaa tästä kuluttajille.

Mitä, jos elintarvikkeen valmistuksessa on käytetty raaka-ainetta, joka sisältää etyleenioksidia?

Varovaisuusperiaatteen nojalla myös elintarvike, joka sisältää etyleenioksidia sisältävää raaka-ainetta, tulee poistaa markkinoilta. Myös siinäkin tilanteessa, että valmiista lopputuotteesta itsessään ei tutkimuksissa enää pystytä etyleenioksidia määrittämään. Ainetta voi kuitenkin tuotteessa edelleen olla. Mitään turvallisen saannin rajaa ei olla voitu asettaa ja aineen esiintyminen elintarvikkeessa voi missä tahansa pitoisuudessa aiheuttaa potentiaalisen riskin kuluttajalle.

Euroopan komission 16.7.2021 julkaisema kannanotto lisäaineiden sisältämään etyleenioksidiin liittyen pdf

Olen syönyt tuotetta, joka nyt vedetään pois markkinoilta. Pitääkö ollaan huolissaan?

Etyleenioksidin ei tiedetä pieninä pitoisuuksina aiheuttavan välitöntä vakavaa terveyshaittaa, mutta tuotteita ei tulisi käyttää. Haitalliset vaikutukset syntyvät luultavasti vasta pitkäaikaisen jatkuvan käytön jälkeen. Siksi jokaisen etyleenioksidia sisältävän tuotteen poistaminen myynnistä on välttämätöntä.

Mitä elintarvikevalvontaviranomaiset tekevät?

Elintarvikevalvontaviranomaiset jatkavat työtä sellaisten tuotteiden poistamiseksi markkinoilta, jotka sisältävät etyleenioksidia tai on valmistettu etyleenioksidilla kontaminoituneesta raaka-aineesta. EU-jäsenmaiden viranomaiset käyttävät EU: n yhteistä elintarvikevaroitusjärjestelmää (RASFF) tiedon välittämisessä, jotta etyleenioksidia sisältävät tuotteet saadaan nopeasti pois markkinoilta.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 13.12.2021