Euroopan komission linjaus fiproniiliarvoista elintarvikkeissa

Euroopan komissio on välittänyt seuraavan viestin fiproniilin tutkimisesta kananmunista, kananmunia sisältävistä tuotteista sekä kanan lihasta. Tämä viesti ei ole toimijoille osoitettu kehotus ryhtyä välittömiin tutkimuksiin. Viestissä osoitetaan komission näkemys käytettävistä raja-arvoista, mikäli tuotteita tutkitaan.

Käytettävissä olevien tietojen perusteella ja ihmisten terveyden korkeatasoisen suojelun varmistamiseksi, komission yksiköt katsovat tarpeelliseksi ryhtyä seuraaviin toimenpiteisiin jalostettujen tuotteiden osalta:

  • Mikäli jalostetussa tuotteessa todetaan fiproniiliä laillisen 0,005 mg/kg rajan ylittävänä pitoisuutena (huomioiden kuivaamisen, laimentamisen, jalostamisen aiheuttamat muutokset pitoisuudessa tai ainesosan (kananmuna/kanan liha) suhteellisen osuuden jalostetussa tuotteessa), kyseinen erä jalostettua tuotetta on vedettävä takaisin markkinoilta.
  • Kaikki tilat, joilla epäilty/epäillyt yritys/yritykset ovat suorittaneet torjunta-ainekäsittelyn tammikuun 2017 jälkeen on tunnistettu ja asetettu kieltolistalle. Ne vapautetaan vain, jos näytteet eivät ylitä jäämän enimmäismäärää. Tilat pysyvät sulkulistalla ja kananmunat/kanan liha vedetään takaisin markkinoilta, jos näytteet todetaan vaatimusten vastaisiksi. Tällaiset kananmunat/kanan liha on tuhottava eikä niitä saa käyttää elintarvikkeiden tuotantoon. Mikäli kananmunien analyysitulos ylittää 0.72 mg/kg tai kanan lihan 0.77 mg/kg (akuutin terveysriskin mahdollisuus), myös kuluttajille asti menneet kananmunat/kanan liha on vedettävä takaisin ja niistä jalostetut tuotteet on jäljitettävä ja vedettävä pois markkinoilta.
  • Lisäksi on tärkeää painottaa, että EU-lainsäädännön mukaan jokaisella elintarvikealan toimijalla on velvollisuus varmistaa, että elintarvikkeiden tuotannossa käytetyt ainesosat/raaka-aineet täyttävät EU-lainsäädännön vaatimukset. Elintarvikealan toimijoiden on tämän mukaisesti varmistettava, että elintarvikkeiden tuotannossa käytetyt kananmunat/kanamunatuotteet/kanan liha eivät ylitä EU:n fiproniilille asettamaa jäämän enimmäismäärää.
Sivu on viimeksi päivitetty 13.11.2018