Usein kysyttyä fiproniilista

Minkä vuoksi kananmunat aiheuttivat kohua Keski-Euroopassa?

Kananmunista todettiin fiproniilia, jota käytetään yleisesti lemmikkien loisten torjuntaan, mutta jota ei ole hyväksytty käytettäväksi elintarviketuotannossa, kuten esimerkiksi kanaloissa. Joissakin hollantilaisissa kanaloissa oli käytetty loisten torjuntaan tuotetta, johon oli määräystenvastaisesti lisätty fiproniilia torjuntaan käytetyn tuotteen tehon parantamiseksi. Poliisi tutkii tuholaistorjuntaan erikoistunutta yritystä petoksellisesta toiminnasta.

Mikä on fiproniili?

Fiproniili on laaja-alaisesti vaikuttava ulkoloisten torjuntaan käytettävä lääkeaine, jota käytetään muun muassa koirilla ja kissoilla esiintyvien kirppujen ja punkkien häätöön ja ennaltaehkäisyyn myös Suomessa. Fiproniiliä voidaan käyttää myös torjunta-aineena tarkoin rajatuissa kohteissa. Sen käyttö ei ole sallittua Suomessa eikä muuallakaan EU:n alueella tuotantoeläimille, kuten munia tuottaville kanoille.

Tuodaanko Suomeen kananmunia tai kananmunavalmisteita Keski-Euroopasta?

Suomeen ei ole tuotu vähittäismyyntiin tarkoitettuja kuorikananmunia Keski-Euroopasta. Suurin osa kotimaassa kulutettavista kananmunista myös tuotetaan täällä. Kananmunien tuontia Suomeen rajoittaa etenkin Suomen salmonellavalvonta muuta Eurooppaa tiukempine vaatimuksineen.

Suomeen tuodaan pieniä määriä kananmunavalmisteita teollisuuden käyttöön. Suomesta on löytynyt varastosta erä fiproniilia sisältävää munajauhetta, joka on tuotu Tanskasta ja jonka raaka-aineet ovat peräisin Keski-Euroopasta. Tuotetta ei ole käytetty elintarvikkeisiin ja yritys on itse asettanut sen heti käyttökieltoon.

Täytyykö minun olla huolissani, jos olen syönyt hollantilaisia kananmunia?

Ei. Todetut fiproniilipitoisuudet ovat olleet niin alhaisia, ettei niistä aiheudu terveysriskiä kuluttajalle. Kananmunien toimittaminen saastuneilta tiloilta on pysäytetty, joten markkinoille ei tule uusia munia kyseisiltä tiloilta.

Jos oletetaan, että kaikki kananmunat sisältäisivät fiproniiliä 1,2 mg/kg eli tämän tapauksen yhteydessä suurimman mitatun pitoisuuden verran, noin 65 kg painava aikuinen voisi syödä 7 kananmunaa vuorokaudessa ja noin 20 kg painava lapsi vastaavasti noin kaksi kananmunaa vuorokaudessa ilman, että siitä on haittaa terveydelle.

Lue lisää: Hollannin viranomaisten lista fiproniilia sisältävien kananmunien tunnistetiedoista

Täytyykö minun olla huolissani, jos olen syönyt elintarvikkeita, joiden valmistukseen on käytetty hollantilaisia kananmunia?

Ei. Kanamunissa todetut fiproniilipitoisuudet ovat olleet niin alhaisia, ettei niistä aiheudu terveysriskiä kuluttajalle. Erilaisten elintarvikkeiden, kuten keksien tai kakkupohjien, valmistuksessa käytetty kananmuna muodostaa lisäksi vain pienen osan koko tuotteesta.

Voinko syödä Hollannissa kananmunia?

Kyllä voit. Vähittäismyynnissä ei ole enää sellaisia kananmunia, jotka olisivat peräisin tiloilta, joilla fiproniilia on ollut käytössä. Tilat ovat viranomaisten tiedossa ja niiltä toimitetut kananmunat on vedetty pois markkinoilta ja tuhottu. Myös munintakanat on hävitetty. Kyseiset tilat saavat aloittaa toimintansa uudestaan vasta sen jälkeen, kun ne on todettu puhtaiksi.

Valvotaanko fiproniilin jäämiä eläimistä saatavissa elintarvikkeissa?

Suomessa tuotetuista eläimistä saatavista elintarvikkeista ei ole tutkittu fiproniilijäämiä kansallisessa vierasainevalvontaohjelmassa. Tarkoituksena on, että jatkossa ohjelmassa tutkitaan myös fiproniilia osana torjunta-ainetutkimuksia.

Elintarvikealan toimijat voivat oman riskinarvionsa perusteella joko tutkia tai tutkituttaa käyttämistään raaka-aineista muiden torjunta-ainejäämien lisäksi myös fiproniilia tai edellyttää sitä raaka-aineiden toimittajilta.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.11.2018