Kuluttajan mahdollisuudet välttää vierasaineita

Sellaisia vierasaineita, joita ei ole tarkoituksella lisätty elintarvikkeisiin, kutsutaan kontaminanteiksi. Kontaminantteja saattaa esiintyä elintarvikkeissa esimerkiksi valmistuksen tai muun käsittelyvaiheen seurauksena tai ympäristön saastumisen vuoksi. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi hometoksiinit, raskasmetallit, dioksiinit ja PCB-yhdisteet, PAH-yhdisteet ja nitraatti.

Kontaminantteja voi kuitenkin välttää tai vähentää niiden saantia. Tärkeää on syödä monipuolisesti, vaihtelevasti ja kohtuullisesti.

Ohjeita kontaminanttien välttämiseen

Akryyliamidi

Nitraatti

Arseeni

Elohopea

Epäorgaaniset tinayhdisteet

Kadmium

Lyijy

Nikkeli

Usein kysyttyä metalleista

PAH-yhdisteet

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 9.4.2019