Tietoa elintarvikealan yritysten toiminnasta kuluttajalle

Miten elintarvikeyritykset huomioivat viruksen toiminnassaan?

Elintarvikkeiden tuotannossa on aina noudatettava hyvää elintarvikehygieniaa, jolla varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus, terveellisyys ja puhtaus. Sairaana ei saa tulla töihin. Erityisen tärkeää koronaviruksen torjunnassa on käsienpesu. Työntekijöiden terveydentilaan liittyvästä ohjeistuksesta vastaa terveydenhuolto.

Lisätietoa hygieenisistä työtavoista

Lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivuilta:

Milloin ulkomailta palaava elintarviketyöntekijä voi mennä ravintolaan töihin?

Valtioneuvoston päätöksen mukaan ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.  Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilta

Ulkomailta palaavan ravintolatyöntekijän tulee siis olla poissa ravintolatyöstä kaksi viikkoa Suomeen paluun jälkeen.

Tarkastukset ja valvonnat

Hallitus on 4.5.2020 linjannut COVID-19-erityistilanteen rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Kunnan elintarvikeviranomaisen tulisi ottaa näiden rajoitusten purkamisen vaikutukset huomioon omassa valvontatyössään.  Hallituksen tekemät linjaukset löytyvät täältä.

Ruokavirasto antaa seuraavat ohjeet kuntien valvontaviranomaisten tekemälle tarkastustyölle elintarvikevalvonnan osalta COVID-19-epidemian aikana. Ohjeet annetaan kriittisten tehtävien suorittamisen turvaamiseksi ja elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi koronavirus COVID-19- epidemian aikana. Tämä ohje on voimassa 31.12.2020 asti ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Ohjetta sovelletaan myös aluehallintovirastojen elintarvikevalvontaan soveltuvin osin. Tämä Ruokaviraston ohje ei ole sitova.

Välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuksia ovat: 

 • ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.
 • muiden elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.
 • elintarvikkeiden tuontiin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot sekä vientitodistusten myöntäminen.
 • tarkastukset, silloin kun epäillään vakavaa lainsäädännön rikkomista.
 • kuntien vastuulla oleva lihantarkastus.

Muuta elintarvikevalvontaa suoritetaan riskiperusteisesti huomioiden mm.

 1. missä muissa elintarvikevalvonnan kohteissa valvontayksikön alueella katsotaan tarkastusten olevan tarpeellisia
 2. paikallinen COVID 19-tautitilanne ja siihen liittyvät viranomaisohjeet ja suositukset
 3. viranomaisohjeet suojaetäisyyksista ja erityisten suojavarusteiden käyttämisesta (erityisilla suojavarusteilla tarkoitetaan sellaisia suojavarusteita, joita tautitilanteen vuoksi on käytettava normaalin suojavarustuksen lisäksi)

Muita kuin välttamättömia ja kiireellisiä tarkastuksia olisi syyta ensisijaisesti kohdentaa esimerkiksi seuraavasti:

 • uusintatarkastukset.
 • uusien kohteiden aloitustarkastukset ja toimijanvaihdoksiin liittyvät tarkastukset.
 • tarkastukset sellaisiin vähittaismyynti- ja tarjoilu- ja tuotantokohteisiin, joissa aiemman tarkastushistorian perusteella on erityisen suuri ohjauksen tarve.
 • tarkastukset sellaisiin kohteisiin, joiden toiminta on muuttunut merkitsevästi COVID-19-epidemian aikana.
 • elintarvikevientilaitosten suunnitelmallinen valvonta.

 Jos suojautuminen koronavirustartunnalta voidaan tarkastuskäynnilla hallita, tehdään myos muita valvontasuunnitelmaan kuuluvia tarkastuskayntejä.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 31.8.2020