Tietoa elintarvikealan yritysten toiminnasta kuluttajalle

Miten elintarvikeyritykset huomioivat viruksen toiminnassaan?

Elintarvikkeiden tuotannossa on aina noudatettava hyvää elintarvikehygieniaa, jolla varmistetaan elintarvikkeiden turvallisuus, terveellisyys ja puhtaus. Sairaana ei saa tulla töihin. Erityisen tärkeää koronaviruksen torjunnassa on käsienpesu. Työntekijöiden terveydentilaan liittyvästä ohjeistuksesta vastaa terveydenhuolto.

Lisätietoa hygieenisistä työtavoista

Lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen internetsivuilta:

Milloin ulkomailta palaava elintarviketyöntekijä voi mennä ravintolaan töihin?

Valtioneuvoston päätöksen mukaan ulkomailta palaavat suomalaiset ja Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin.  Ulkomailta palaavien tulee sopia työhön paluunsa ajankohdasta ja kahden viikon poissaolosta yhdessä työnantajansa kanssa.

Lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilta

Ulkomailta palaavan ravintolatyöntekijän tulee siis olla poissa ravintolatyöstä kaksi viikkoa Suomeen paluun jälkeen.

Tarkastukset ja valvonnat

Hallitus on 4.5.2020 linjannut COVID-19-erityistilanteen rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta. Kunnan elintarvikeviranomaisen tulisi ottaa näiden rajoitusten purkamisen vaikutukset huomioon omassa valvontatyössään.  Hallituksen tekemät linjaukset löytyvät täältä.

Ruokavirasto antaa ohjeet kuntien valvontaviranomaisten tekemälle tarkastustyölle elintarvikevalvonnan osalta COVID-19-erityistilanteessa. Ohjeet annetaan kriittisten tehtävien suorittamisen turvaamiseksi ja elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi koronavirus COVID-19-epidemian aikana. Tämä ohje on voimassa 14.5. – 31.8.2020 ja sitä päivitetään tarpeen mukaan. Ohjetta sovelletaan myös aluehallintovirastojen elintarvikevalvontaan soveltuvin osin.

Tarkastustoimintaan annettuja rajoituksia pyritään purkamaan hallitusti 14.5. alkaen, jotta voidaan varmistua elintarviketurvallisuuden säilymisestä myös epidemiatilanteen jatkuessa erityistilanteen aikana. Välttämättömien ja kiireellisten tarkastusten tekeminen turvataan ensisijaisina.

Välttämättömiä ja kiireellisiä tarkastuksia ovat: 

 • ruokamyrkytysten ja -epidemioiden selvittäminen ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.
 • muiden elintarvikevaaratilanteiden ja takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot.
 • elintarvikkeiden tuontiin liittyvät tarkastukset ja näytteenotot sekä vientitodistusten myöntäminen.
 • tarkastukset, silloin kun epäillään vakavaa lainsäädännön rikkomista.
 • kuntien vastuulla oleva lihantarkastus.

Muiden kohteessa tehtävien elintarvikevalvontojen määrää lisätään asteittain. Ensisijaisesti tarkastuksia olisi syytä kohdentaa seuraavasti:

 • uusien kohteiden aloitustarkastukset ja toimijanvaihdoksiin liittyvät tarkastukset.
 • tarkastukset sellaisiin vähittäismyynti- ja tarjoilu- ja tuotantokohteisiin, joissa aiemman tarkastushistorian perusteella on erityisen suuri ohjauksen tarve.
 • tarkastukset sellaisiin kohteisiin, joiden toiminta on muuttunut merkitsevästi COVID-19-epidemian aikana.
 • elintarvikevientilaitosten suunnitelmallinen valvonta.
 • uusintatarkastukset.
 • ulkona tehtäviä tarkastuksia jatketaan edelleen.
 • etätarkastuksia jatketaan niiden kohteiden ja vaatimusten osalta, joihin etätarkastukset sopivat.
 • muut kunnan riskiperusteisesti harkitsemat tarkastukset.
Sivu on viimeksi päivitetty 15.5.2020