Tutustu pakkausmerkintöihin

Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä annetaan elintarvikkeen täydentämisestä hyödyllistä tietoa.

Täydennettyjen elintarvikkeiden pakkauksissa korostetaan usein lisättyä ravintoainetta tai sen terveysvaikutuksia. Tarkan tiedon lisätyistä ravintoaineista ja niiden määristä saa ainesosaluettelosta ja ravintoarvotaulukosta.

Ainesosaluetteloon on lisätyt ravintoaineet merkitty joko kemiallisin (askorbiinihappo) tai fysiologisin (C-vitamiini) nimin.

Ravintoarvomerkinnöissä ilmoitetaan lisätyn ravintoaineen määrä. Määrien lisäksi ilmoitetaan vitamiinien ja kivennäisaineiden prosenttiosuudet vuorokautisen saannin vertailuarvosta. 

  
Huomaa varoitusmerkinnät ja käyttöohjeet! 

Yleisten pakkausmerkintöjen lisäksi kuluttajan kannattaa erityisesti tutustua elintarvikkeiden varoitusmerkintöihin ja käyttöohjeisiin.

Energiajuomissa ja kofeiinipitoisissa makeisissa, purukumeissa, patukoissa ja muissa vastaavissa tuotteissa on erillinen varoitus lapsille, raskaana oleville ja kofeiiniherkille kuluttajille. Myös käyttöohje on annettu. Lisätietoa varoitusmerkinnöistä:

https://www.evira.fi/elintarvikkeet/valmistus-ja-myynti/pakkausmerkinnat/varoitusmerkinnat-ja-kayttoohjeet/ 

Valvonta

Täydennettyjen elintarvikkeiden omavalvonta 

Elintarvikealan toimija, eli täydennettyjen elintarvikkeiden maahantuoja, valmistaja, pakkaaja ja markkinoija, vastaa siitä, sen välittämät elintarvikkeet ovat turvallisia ja täyttävät elintarvikemääräysten vaatimukset. Määräystenmukaisuuden varmistamisen tulee olla osa toimijan omavalvontaa.

Mikäli toimija havaitsee tai saa tietoonsa, että hänen valmistamansa tuote ei täytä elintarviketurvallisuudelle asetettuja vaatimuksia, on hänen ryhdyttävä toimenpiteisiin tuotteen vetämiseksi pois markkinoilta ja kuluttajien informoimiseksi

Viranomaisvalvonta 

Elintarvikkeiden täydentämisen valvonta kuuluu elintarvikelain mukaiseen elintarvikevalvontaan, jota tekevät pääsääntöisesti kunnalliset elintarvikevalvontaviranomaiset, eli tavallisimmin kuntien terveystarkastajat.

Mikäli valvonnassa havaitaan, että elintarvikealan toimija rikkoo voimassa olevia elintarvikemääräyksiä, valvontaviranomainen ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin niiden noudattamisen varmistamiseksi. Tarvittaessa käytetään elintarvikelain mukaisia hallinnollisia pakkokeinoja.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.1.2019