Ravitsemus

Ravinto ja liikunta ovat terveytemme tärkeimpiä peruskiviä. Terveellinen ruokavalio ja riittävä päivittäinen liikunta edistävät terveyttä ja vähentävät riskiä sairastua moniin elintapasairauksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravitsemussuositukset antavat suuntaviivat terveyttä edistäviin ruokavalintoihin.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan uudistetuilta internetsivuilta löytyvät ravitsemussuositukset niin koko väestölle kuin monille erityisryhmillekin. Lisäksi löytyy tietoa suositusten käytännön toteuttamisesta ja muun muassa erilaisten juomien käytöstä.

Ohjausta ruokavaliohoidossa ja lisätietoa ravitsemuksesta saa oman kunnan terveyskeskuksesta tai sairaanhoitopiirin ravitsemusterapeutilta.

Ruokavirasto tukee kuluttajien valintoja terveelliseen ruokavalioon elintarvikelainsäädännön ja valvonnan keinoin sekä muun muassa edistämällä kuluttajien pakkausmerkintöjen lukutaitoa.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 29.7.2021