Ruokavirasto kannattaa terveysperusteista sokeriveroa

Ruokavirasto kannattaa makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveron muuttamista terveysperusteiseksi. Samalla veron tasoa tulisi nostaa ja veropohjaa laajentaa koskemaan muitakin lisätyn sokerin lähteitä. Verotus kohdistuisi ravitsemuksellisesti turhiin elintarvikkeisiin, joiden runsas nauttiminen lisää suomalaisten sokerin saantia ja heikentää kansanterveyttä.

Hallitus on päättänyt poistaa makeisiin ja jäätelöön kohdistuvan veron. Tämä on vastoin hallitusohjelman kirjauksia, jossa esitettiin makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien verotuksen korottamista. Valtion ravitsemusneuvottelukunta (VRN) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelevat, että makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveroa jatketaan ja verotus muutetaan terveysperusteiseksi koskemaan lisättyä sokeria. Ruokavirasto pitää tärkeänä, että THL:n ja ravitsemusneuvottelukunnan ehdotusta terveysperusteisesta sokeriverosta tarkasteltaisiin vakavasti.

Suomalaisten lasten ja nuorten ruokavalio sisältää liikaa sokeria. Huolena onkin erityisesti lasten ja nuorten lihominen sekä suunterveyden heikkeneminen. Terveysperusteisessa sokeriverotuksessa verotus kohdistuisi tuotteeseen lisättyyn sokeriin. Veron tason korottaminen lisäisi veron vaikuttavuutta. Turvallinen ravitsemus on yksi Ruokaviraston työn tavoitteista. Siksi Ruokavirasto tukee ehdotusta, jonka tavoitteena on väestön terveyttä edistävien ruokavalintojen tukeminen, terveyden edistäminen ja terveydenhoidon kustannusten vähentäminen.

EU:ssa käydään tällä hetkellä yhteistä keskustelua sokerin, tyydyttyneen rasvan ja suolan saannin vähentämisen keinoista. Terveysperusteisia veroja on käytössä EU:ssa. Esimerkiksi Unkarissa sokerin, rasvan ja suolan verottaminen on terveysperusteista, ja näitä sisältävien epäterveellisten ruokien kulutusta on saatu vähennettyä merkittävästi. Suomessa sokeriveron ulottaminen koskemaan muitakin lisätyn sokerin lähteitä on perusteltavissa kansanterveydellisin näkökohdin. Uudistunut pakkausmerkintälainsäädäntö tekee elintarvikkeiden sokerimäärän ilmoittamisen ravintoarvomerkinnöissä pakolliseksi joulukuusta 2016 lähtien.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.10.2018