Elintarvikevalvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on varmentaa elintarvikkeiden turvallisuutta sekä varmentaa elintarvikkeen laadusta ja koostumuksesta annettavien tietojen oikeellisuutta.

Käytännön valvonta

Suurin osa elintarvikevalvonnasta tapahtuu kunnan toimesta. Kunnat ovat järjestäneet elintarvikevalvontansa yhteistoiminta-alueittain. Kunnallisia elintarvikevalvontaviranomaisia ovat eläinlääkäri, terveystarkastaja tai muu kunnallinen elintarvikevalvoja. Teurastamoiden ja niiden yhteydessä olevien laitosten valvonnasta ja lihantarkastuksesta vastaa Ruokavirasto.

Aluehallintovirastot ohjaavat kuntia

Aluehallintoviraston tehtävänä on ohjata kuntien suorittamaa elintarvikevalvontaa. Aluehallintovirastot tekevät muun muassa elintarvikevalvonnan vaatimuksenmukaisuudenarviointeja kunnallisissa elintarvikevalvontayksiköissä. Arvioinneilla pyritään kehittämään kunnallista elintarvikevalvontaa ja niiden avulla kerätään tietoa kunnallisen elintarvikevalvonnan vaatimuksenmukaisuudesta.

Ruokavirasto johtaa ja kehittää

Ruokavirasto johtaa ja kehittää elintarvikevalvontaa koko Suomen alueella.

Tulli

Tulli valvoo EU-jäsenmaista ja kolmansista maista tulevia muita kuin eläimistä saatavia elintarvikkeita. Kolmansista maista tulevia eläimistä saatavia elintarvikkeita valvoo Ruokavirasto.

Puolustusvoimat

Puolustusvoimat valvovat puolustusvoimien alueella elintarvikkeiden vaatimuksenmukaisuutta ja turvallisuutta.

Yrityksillä omavalvonta

Yritykset itse vastaavat tuottamiensa tuotteiden turvallisuudesta. Yritykset käyttävät omavalvontaa oman tuotantonsa valvonnan pohjana. Kuluttajat voivat parantaa elintarvikkeiden laatua pysymällä valppaana ja ilmoittamalla havaitsemistaan puutteista kunnan viranomaiselle.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.6.2022