Mihin elintarvikkeissa havaituista virheistä voi valittaa?

Elintarvikevalvontaa tehdään pääasiassa kunnissa. Käytännön valvonnasta vastaavat kunnissa esimerkiksi terveystarkastajat, kunnaneläinlääkärit ja elintarviketarkastajat.

Elintarvikealan yritykset vastaavat omien tuotteidensa turvallisuudesta. Yritykset valvovat itse tuottamiensa ja myymiensä elintarvikkeiden laatua ja määräystenmukaisuutta (omavalvonta). Elintarvikevalvontaviranomainen valvoo yritysten toimintaa ja tuotteiden turvallisuutta sekä omavalvonnan toteutusta. Viranomainen ryhtyy toimenpiteisiin havaitessaan epäkohtia.

Jos haluat valittaa elintarvikkeista tai niiden käsittely- tai säilytysolosuhteista, ota yhteyttä oman kuntasi elintarvikevalvontaan. Palautetta kannattaa antaa myös suoraan yritykselle. 

Kunnallisten elintarvikevalvontaviranomaisten yhteystiedot löytyvät Ruokaviraston internetsivulta: Ota yhteyttä elintarvikevalvontaan

 
Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2019