Laatujärjestelmä

Laatujärjestelmä vaaditaan kaikilta lannoitevalmisteiden valmistajilta. Valmistajalla tarkoitetaan tahoa, joka valmistaa taikka suunnitteluttaa tai valmistuttaa lannoitevalmistetta ja pitää kyseistä lannoitevalmistetta kaupan omalla nimellään tai tavaramerkillään. Laatujärjestelmän avulla lannoitevalmisteen valmistaja varmistaa, että lannoitevalmiste ja sen käsittely täyttävät niille lainsäädännössä asetetut vaatimukset. Laatujärjestelmä vastaa sisällöltään kumotun lannoitevalmistelain 539/2006 mukaista omavalvontajärjestelmää. Laatujärjestelmästä löydät lisätietoja täältä.

Laatujärjestelmän sisältövaatimuksia täsmennetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Sivu on viimeksi päivitetty 10.10.2022