Maahantuonti

Talouden toimijan on ilmoitettava Ruokavirastolle lannoitevalmisteen maahantuonnista viimeistään kolme arkipäivää ennen erän vastaanottamista. EU:n sisämarkkinoilta tuotavista eristä ei uuden lain mukaan tarvitse ilmoittaa. Lannoitevalmisteita tuovalla talouden toimijalla tulee olla vähintään Suomeen sijoittunut valtuutettu edustaja.

Tuonnin ennakkoilmoitus tehdään Ruokaviraston lomakkeella ja siihen on liitettävä mukaan lannoitevalmisteen

  • tuoteseloste
  • kauppalasku tai vastaava asiakirja
  • eräkohtainen testausseloste vähintään 2,2 % fosforia sisältävän lannoitteen kadmiumpitoisuudesta
  • eräkohtainen testausseloste orgaanisten lannoitevalmisteen hygieenisestä laadusta 

Tuotava erä voidaan Ruokaviraston määräyksestä säilyttää Tullin valvonnassa Ruokaviraston hyväksymässä paikassa siihen saakka, kunnes erästä on toimitettu riittävät selvitykset.

Ennakkoilmoitusvaatimus ei koske

  • EU:n sisämarkkinoilta tuotavia lannoitevalmisteita
  • EU-lannoitevalmisteita
  • lannoitevalmisteiden raaka-aineita
  • omaan käyttöön tuotavia lannoitevalmisteita
  • lannoitevalmisteiden kauttakulkuliikennettä
  • tutkimuslaitoksiin tuotavia lannoitevalmisteita

Uusi lannoitelaki ei rajaa sallittuja maahantuontipaikkoja. Eläinperäisten lannoitevalmisteiden tuonti on sallittua vain Helsingin sataman, Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Vaalimaan kautta, missä niille tehdään maksullinen eläinlääkinnällinen rajatarkastus niiden saapuessa EU:n alueelle. Lisätietoja eläinperäisten lannoitevalmisteiden tuonnista.

Sivu on viimeksi päivitetty 15.7.2022