Toiminnan harjoittaminen

Talouden toimija

Lannoitelaissa samoin kuin EU:n lannoiteasetuksessa lannoitealan toimijasta käytetään nimeä talouden toimija. Talouden toimijalla tarkoitetaan tuotteen valmistus- ja jakelutoimintaan osallistuvaa valmistajaa, valtuutettua edustajaa, tuojaa ja jakelijaa.

Ilmoitusvelvollisuus

Talouden toimijan ilmoitusvelvollisuus laajenee siten, että myös CE merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistus ja markkinoille saattaminen sekä vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuva lannoitevalmisteiden markkinoille saattaminen ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä. Talouden toimijan on ennen lannoitevalmisteen valmistuksen, markkinoinnin tai tuonnin aloittamista tehtävä kirjallinen ilmoitus Ruokavirastoon. Ilmoitukseen on liitettävä kuvaus toiminnan järjestämisestä, tiedot tuotteista ja laatujärjestelmästä.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske talouden toimijoita, jotka harjoittavat yksinomaan tukku- tai vähittäiskauppatoimintaa.

Toiminnan muutoksista ja toiminnan lopettamisesta on myös ilmoitettava kirjallisesti.

Rekisterissä olevat toimijat:

Talouden toimijat, jotka ovat jo rekisterissä kansallisen lannoitevalmistelain 539/2006 mukaan, ovat toimijoita myös uuden lannoitelain mukaan. Rekisterissä olevin toimijoiden on ilmoitettava  CE-merkittyjen lannoitevalmisteiden valmistuksesta, maahantuonnista tai jakelusta Ruokavirastoon toiminnan muutosilmoituslomakkeella.

Ilmoitukset Ruokavirastoon:

Ilmoituksiin käytetään ensisijaisesti Ruokaviraston sähköistä asiointipalvelua Toukoa. Lannoitevalvonnan lomakkeita uudistetaan kesällä 2022. Lomakkeella ilmoitetaan harjoitettavan toiminnan lisäksi tuoteluokat, joita ilmoitus koskee. Valmistustoimintojen kohdalla ilmoitetaan lisäksi tuotteiden raaka-aineena käytettävät ainesosaluokat.

Siirtymäaikana 31.12.2024 saakka talouden toimija voi saattaa markkinoille tuotteita myös lannoitevalmistelain 539/2006 mukaisesti. Tällöin talouden toimija ilmoittaa tuotteiden tyyppinimet.

Vastavuoroinen tunnustaminen

Lannoitelain mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee myös talouden toimijaa, joka saattaa Suomessa markkinoille vastavuoroisen tunnustamisen perusteella toisessa jäsenmaassa laillisesti markkinoilla olevia lannoitevalmisteita. Rekisteröinnin lisäksi vastavuoroisen tunnustamisen perusteella markkinoille asettaville lannoitevalmisteille on haettava ennakkoon lupa Ruokavirastolta. Lannoitevalmisteita ei saa asettaa saataville markkinoilla Suomessa ennen Ruokaviraston päätöstä. Vastavuoroisesta tunnustamisesta voi lukea lisää täältä https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/tuonti-ja-vienti/eu-maat-norja-ja-sveitsi/lannoitevalmisteet/vastavuoroinen-tunnustaminen/.

Laitoshyväksyntävaatimus poistuu

Lannoitelaista poistuu vaatimus orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavan laitoksen laitoshyväksynnästä. Sivutuoteasetuksen mukainen hyväksyntävelvoite jää kuitenkin voimaan eläinperäisiä sivutuotteita käsitteleville ja varastoiville laitoksille. Hyväksyntää voi hakea Toukossa toiminnan aloituslomakkeella ja muutoslomakkeella.

Vaikka lannoitealan toiminta ei edellytä laitoshyväksyntää, on Ruokavirastolla oikeus tarkastaa talouden toimijan tilat, laitteet ja kalusto tai tuotantolaitos ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan tarkastuksella varmistetaan, että toiminta täyttää lannoitelain vaatimukset mm. valmistuksen, tuotteiden varastoinnin ja talouden toimijan laatujärjestelmän osalta. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla säädetään tarkemmin toimintaa koskevista vaatimuksista.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2022