Tuoteluokat ja ainesosaluokat

Tuoteluokat

Lannoitevalmisteiden kansalliset tuoteluokat ovat orgaaniset lannoitteet, epäorgaaniset lannoitteet, orgaaniset kivennäislannoitteet, kalkitusaineet, orgaaniset maanparannusaineet, epäorgaaniset maanparannusaineet, kasvualustat, biostimulantit ja lannoitevalmisteiden seokset.

Lannoitevalmisteen on täytettävä kyseiselle lannoitevalmisteiden tuoteluokalle tai, mikäli kyseessä on lannoitevalmisteiden seos, lannoitevalmisteiden tuoteluokille asetut vaatimukset. Talouden toimija saa päättää markkinoille saatettavan lannoitevalmisteen tuoteluokasta, mikäli se sopii ominaisuuksiensa perusteella useampaan tuoteluokkaan.

Lannoitevalmiste voi olla kansallisen tuoteluokan tai EU lannoitevalmisteasetuksen liitteessä I mainitun tuoteluokan (PFC) mukaisesti valmistettu. Lannoitevalmisteiden seos voi sisältää sekä kansallisen että EU lannoitevalmistelainsäädännön mukaisia tuoteluokkia. Tällainen seos on kuitenkin kansallisen lannoitelainsäädännön mukainen, eikä sitä voida saattaa markkinoille EU lannoitevalmisteasetuksen mukaisena CE-merkittynä lannoitevalmisteena.

Ainesosaluokat ja ainesosat

Lannoitevalmisteiden on koostuttava sellaisista ainesosista, jotka täyttävät kansallisen lainsäädännön mukaisen ainesosaluokan tai EU lannoitevalmisteasetuksen liitteen II mukaisen ainesosaluokan (CMC) laatu- ja käsittelyvaatimukset. Ainesosien erilaiset käsittelyvaatimukset perustuvat valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden ominaisuuksien muokkaamiseen lannoitekäyttöön soveltuviksi. Lannoitevalmiste voi koostua eri ainesosaluokkiin kuuluvista ainesosista. Kaikkien käytettävien ainesosien on kuitenkin täytettävä ainesosaluokan mukaiset vaatimukset. Kansallisista ainesosaluokista ja niitä koskevista vaatimuksista säädetään maa- ja metsätalousministeriön asetuksella.

Ruokavirasto tekee kansallisen lannoitelainsäädännön mukaisen luettelon ainesosaluokkiin kuuluvista ainesosista. Ainesosalla tarkoitetaan kaikkia aineita, joita käytetään lannoitevalmisteen valmistukseen, lisätään lannoitevalmisteeseen tai muodostuu lannoitevalmisteen valmistuksen yhteydessä. Epäpuhtauksia ei pidetä ainesosana. Hakemuksesta voi Ruokavirasto lisätä luetteloon uusia ainesosia. Ruokavirasto tiedottaa talouden toimijoita hakuprosessin käynnistymisestä.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.5.2022