Vuosi-ilmoitukseen liittyvät muutokset

Vuosi-ilmoitusvelvoite säilyy lannoitealan toimijoilla myös uudistuvan lain myötä. Lannoitelain mukaisten talouden toimijoiden on ilmoitettava vuosittain tammikuun loppuun mennessä Ruokavirastolle tiedot edellisenä vuonna valmistamistaan, maahantuomistaan ja markkinoille saataville asettamistaan tuotteista. Ilmoitus on tehtävä myös vientiin ja sisämarkkinakauppaan valmistetuista tuotteista, tuotteiden valmistukseen käytetyistä raaka-aineista, muista Euroopan Unionin jäsenvaltioista Suomeen tuoduista tuotteista ja raaka-aineista sekä EU:n ulkopuolelta maahantuoduista tuotteista ja raaka-aineista. 

Uutena asiana vuosi-ilmoitusvelvoitteeseen on lisätty tuotteiden ravinnetietojen ilmoittaminen. Ravinnetietoja kerätään typpi- ja fosforitase-indikaattorin laskentaa, kansallista kasvihuonekaasuinventaariota sekä ammoniakin päästöinventaariota varten. Tietoja voidaan hyödyntää myös komissiolle toimitettavien ympäristön ja erityisesti maaperän tilan seurantaan liittyvien tietojen kokoamisessa. Ravinnetiedoista tulee ilmoittaa tuotteiden sisältämät typpi- ja fosforipitoisuudet. Ravinnepitoisuuksien ilmoittaminen koskee kaikkia tuoteryhmiä.

Uusi lannoitelaki edellyttää myös ilmoittamaan haitallisten aineiden pitoisuuksista. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädetään lannoitevalmisteista, joita haitallisten aineiden ilmoittaminen koskee. Haitallisten aineiden ilmoitusvelvoite koskisi näillä näkymin jätepohjaisia ja erityisesti puhdistamolietepohjaisia lannoitevalmisteita. Haitallisten aineiden ilmoittamisella pyritään pois päällekkäisestä sääntelystä. Tavoitteena on ympäristöviranomaisen kanssa hallinnollisesti yhtenäinen seurantajärjestelmä, jossa tarvitsee ilmoittaa tiedot vain kerran.

Sivu on viimeksi päivitetty 18.7.2022