Siemen- ja taimitilastot 2006-2021

Ruokavirasto kokoaa vuosittain tilastointia varten tiedot metsänviljelyyn toimitetuista taimimääristä, taimitarhojen tuotantopinta-aloista ja taimitarhakylvöihin käytettyjen siementen määristä. Tiedot kerätään metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin kuuluvilta taimituottajilta. Niiden avulla koostetaan valtakunnallinen taimituotantotilasto. Männyn ja kuusen taimituotannon alueellisia eroja on tarkasteltu siten, että Oulujärven etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevien tarhojen ilmoittamat tiedot on esitetty erillisinä.  

Taimituotantokyselyn tulokset koko maan osalta löytyvät taulukoina täältä:

Taimituotantokyselyn tulokset ja alueellinen tarkastelu löytyy täältä:

Aineisto

Kysely lähetettiin taimitarhoille, jotka ovat toimittaneet taimia metsänviljelyyn kyseisinä vuosina. Taimitarhoja pyydettiin ilmoittamaan suoraan taimien välittäjille tai metsänomistajille kotimaahan toimitetut taimet. Muille taimituottajille myytyjä taimia tai taimitarhan muihin toimipisteisiin toimitettuja taimia ei pyydetty ilmoittamaan, jotta samat taimierät eivät esiintyisi tilastoissa kahteen kertaan.

Kyselyn tulokset kattavat vuosittain lähes kaikki Manner-Suomen ja Ahvenanmaan metsätaimitarhat. Kyselyyn vastanneiden taimitarhojen määrä on vaihdellut vuosittain välillä 33 - 72 (kuva 1). Taimitarhojen määrä on laskenut voimakkaasti tarkastelujaksolla 2006 - 2021. Taimituotantoon käytetty kasvihuonepinta-ala oli vuonna 2021 89 ha ja se on ollut viimevuosina hienoisessa kasvussa (kuva 2).

Männyn ja kuusen taimituotannon alueellisia eroja on tarkasteltu siten, että Oulujärven etelä- ja pohjoispuolella sijaitsevien taimitarhojen ilmoittama tiedot on esitetty erillisinä. Etelä-Suomen tarhojen määrä on vaihdellut välillä 29 - 60 ja Pohjois-Suomen välillä 4 - 12. Tilasto sisältää myös kyseisenä vuonna toimintansa lopettaneiden tarhojen tiedot viimeisistä markkinoiduista taimieristä. Tästä syystä vastausprosentti on useina vuosina korkeampi kuin metsänviljelyaineiston toimittajarekisteriin vuoden lopussa kuuluvien taimitarhojen määrä (kuva 3).

Kuva 1. Taimitarhojen lukumäärä.

imagenb3k.png

Kuva 2. Taimituotantoon käytetty kasvihuonepinta-ala.

image76m1f.png

Kuva 3. Taimitarhojen lukumäärä perusaineistorekisterissä vuoden lopussa vuosina 2003-2021. Isot (kasvihuonepinta-ala yli 10 000 m2), keskikokoiset (kasvihuonepinta-ala 5 000 - 10 000 m2) ja pienet  taimitarhat (kasvihuonepinta-ala alle 5000 m2).

imagehx2e.png

Sivu on viimeksi päivitetty 17.11.2022